Αρχείο Δημήτριου Καρμπαλιώτη

Τίτλος

Αρχείο Δημήτριου Καρμπαλιώτη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Dimitrios Karbaliotis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιέχει υλικό που σχετίζεται κυρίως με τη δραστηριότητα του Δημήτριου Καρμπαλιώτη στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Καλαμάτας, προσωπική αλληλογραφία, αποδείξεις που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησής του και διάφορα προσωπικά και οικογενειακά έγγραφα. Το υλικό που αφορά την Ομοσπονδία περιλαμβάνει προκηρύξεις της Ομοσπονδίας, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία με διάφορες ομοσπονδίες επαγγελματιών και βιοτεχνιών Πελοποννήσου: Σπάρτης, Πατρών, Τριπόλεως, Ηλείας, εμπορικά επιμελητήρια και συλλόγους: Επαγγελματικόν και Βιοτεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος, Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Πύργου, Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Μεθώνης, Εμπορικός Σύλλογος «Ο Ερμής» εν Καλάμαις κ.ά. Εκτός από τοπικά θέματα καλύπτονται και τα παρακάτω: Πανεπαγγελματικόν Συνέδριον (8/12/1935), Συνέδριον της 2ας Αυγούστου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (1936), Α΄ Πανεπαγγελματικόν του ιδιωτικού δικαίου οργανώσεων συνέδριον (16/8/1936) που αποφάσισε την ίδρυση της Ανωτάτης Πανελληνίου Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών (περιλαμβάνεται και έκθεση πεπραγμένων του Καρμπαλιώτη από τη συμμετοχή του στα συνέδρια του Αυγούστου 1936). Τέλος υπάρχει συλλογή από πληρεξούσια διαφόρων επαγγελματικών και βιοτεχνικών συλλόγων του νομού Μεσσηνίας για να λάβουν μέρος στο Τοπικό Πανεπαγγελματικό Συνέδριο νομού Μεσσηνίας (1937). Περιλαμβάνεται επίσης προσωπική αλληλογραφία και προσωπικά-οικογενειακά έγγραφα, αποδείξεις που αφορούν την επιχείρηση, αλληλογραφία (5 έγγραφα) του ΤΕΒΕ κ.ά.

Θέματα

Οικονομία, Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Καλαμών

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-22 11:25:37

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά Ε.Λ.Ι.Α. 6/7/1996 από Κ. Σαμαρτζή

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Πελοπόννησος 37.62728, 22.43958
Μεσσηνία 37.25, 21.83333
Καλαμάτα 37.03913, 22.11265
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1924 έως: 1943

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα