Αρχείο Άγη Ταμπακόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Άγη Ταμπακόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Agis Tabakopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Άγις Ταμπακόπουλος ήταν νομικός και διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Μεταξά από το 1938 ως το 1941. Από τη θέση αυτή εργάστηκε, μαζί με τον καθηγητή Γεώργιο Μπαλή, για την αποπεράτωση των εργασιών σύνταξης του Αστικού Κώδικα (ΑΚ). Το αρχείο του αποτελεί τη μόνη πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις εργασίες σύνταξης του τελικού κειμένου του ΑΚ που ισχύει (με τις αναγκαίες τροποποιήσεις) μέχρι σήμερα. Αναλυτικότερα περιέχεται υλικό που αφορά τη σύνταξη του κειμένου του ΑΚ, την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του, καθώς και τη σύνταξη του εισαγωγικού νόμου του ΑΚ.

Θέματα

Αστικός κώδικας, Ιστορία, Δικτατορία Μεταξά

Τελευταία τροποποίηση

2020-12-11 03:03:49

Μέγεθος

Τρεις φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το προσωπικό αρχείο του Ά. Ταμπακόπουλου διατηρήθηκε από τη σύζυγό του Μαρία. Δωρήθηκε στο ΕΛΙΑ από τον καθηγητή του Αστικού Δικαίου Ανδρέα Γαζή τον Δεκέμβριο του 1997.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39.63722, 22.42028
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1938 έως: 1994

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα