Αρχείο Κωνσταντίνου Χατζόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Κωνσταντίνου Χατζόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Konstantinos Chatzopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (1868-1920) υπήρξε ποιητής και πεζογράφος. Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση έργων, κυρίως θεατρικών, καθώς και με την κριτική λογοτεχνίας, Το αρχείο του περιλαμβάνει χειρόγραφα λογοτεχνικών έργων, μεταφράσεων, άρθρων κριτικής λογοτεχνίας και πολιτικής σκέψης του συγγραφέα, αλληλογραφία του με λογοτέχνες και διανοούμενους, προσωπικά τεκμήρια και κάποια δημοσιεύματα και αφιερώματα για το έργο του. Περιλαμβάνονται επίσης τα απομνημονεύματα της συζύγου του Sunny Haggmann-Χατζοπούλου για την κοινή τους ζωή. Συμπληρωματική πηγή αποτελεί το Αρχείο Ν. Γιαννιού-Αθηνάς Γαϊτάνου Γιαννιού. Τμήμα του αρχείου του αδελφού του, Δημήτρη Χατζόπουλου, απόκειται επίσης στο ΕΛΙΑ, αλλά δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τον Κωνσταντί

Θέματα

Λογοτεχνία, Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνική κριτική, Θέατρο, Θεατρολογία, Μετάφραση, Σοσιαλισμός

Τελευταία τροποποίηση

2020-05-31 21:34:14

Μέγεθος

6 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γερμανικά

Γαλλικά

Σουηδικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της κόρης του Σέντας Χατζοπούλου-Δρίβα.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Γερμανία 51.5, 10.5
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1877 έως: 1990

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα