Αρχείο Ζέττας Δούκα

Τίτλος

Αρχείο Ζέττας Δούκα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Zetta Douka Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Χειρόγραφη και δακτυλόγραφη επιστολή της Δούκα, έξι εισερχόμενες χειρόγραφες επιστολές, πέντε ταχυδρομικά δελτάρια (1957-1976). Εισερχόμενη αλληλογραφία (1950-1984) από φορείς όπως «Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών», «Εθνική Εταιρία των Ελλήνων Λογοτεχνών», «Λύκειον των Ελληνίδων», «Μερόπειον Φιλανθρωπικόν Ίδρυμα», «Φιλανθρωπική και Μορφωτική Ένωσις», «Ένωσις Ελλήνων Λογοτεχνών», «Γαλλικόν Ινστιτούτον Αθηνών», «Ελληνική Περιηγητική Λέσχη», «Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου», «Θεοσοφική Εταιρία εν Ελλάδι», το περιοδικό Ιλισός και το Ανδριώτικο Ημερολόγιο. Κενός φάκελος από τον «Σύλλογο Δελφικών Αμφικτιονιών».

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνία

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-27 10:54:21

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά του Στρατή Ταρίνα το 1992

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1950 έως: 1984

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα