Αρχείο Άγγελου και Εύας Σικελιανιού

Τίτλος

Αρχείο Άγγελου και Εύας Σικελιανιού

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

Greek : Angelos and Eva Sikelianou Papers

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιλαμβάνει: χειρόγραφα ποιημάτων και πεζών του Α. Σικελιανού, αλληλογραφία με ποικίλους επιστολογράφους, επιστολές του Άγγελου και της Εύας (Πάλμερ) Σικελιανού προς τον M. Meunier, κείμενά τους και τεκμήρια των Δελφικών Γιορτών προερχόμενα από τον M. Meunier, φωτοαντίγραφα επιστολών του Σικελιανού προς τον E. Schure, προσωπικά τεκμήρια. Χειρόγραφα και δημοσιεύματα της Εύας Σικελιανού, δακτυλόγραφα της αυτοβιογραφίας της και των μεταφράσεων έργων του Σικελιανού στα αγγλικά, αλληλογραφία της, σχέδια ζωγραφικής από την προετοιμασία των Δελφικών Γιορτών, προσωπικά, ποικίλα. Λεύκωμα δημοσιευμάτων για τις Δελφικές Γιορτές, αποκόμματα δημοσιευμάτων που αφορούν τον Άγγελο και την Εύα Σικελιανού, έντυπα με δημοσιεύματά τους ή με σχετικά αφιερώματα, έντυπα από τη βιβλιοθήκη της Εύας Σικελιανού. Το φωτογραφικό υλικό του αρχείου βρίσκεται στο Φωτογραφικό Αρχείο του ΕΛΙΑ, έχει ψηφιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του ΕΛΙΑ. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι οι φάκελοι 1, 4 και το λεύκωμα αποκομμάτων του αρχείου, καθώς και επιμέρους τεκμήρια των άλλων φακέλων έχουν ψηφιοποιηθεί και παραδοθεί για το Μουσείο Σικελιανού στη Λευκάδα. Τέλος σημειώνεται ότι επιστολές του Σικελιανού φυλάσσονται επίσης στα εξής αρχεία του ΕΛΙΑ: Βάσου και Τανάγρας Κανέλου, Χ. Γανιάρη, Γ. Λαμπρινού, Κ. Εμμανουήλ, Ν. Κάλας, Ν. Χάγερ-Μπουφίδη, οικ. Αμπελά-Τερέντσιο, Μακαρόνα (συλλογή), Π. Χάρη-περ. Νέα Εστία, Κ. Παλαμά. Επιστολές της Εύας Σικελιανού υπάρχουν στο αρχείο του αρχιεπισκόπου Χρύσανθου και επιστολές της Άννας Σικελιανού στο αρχείο του Θ. Ξύδη (οι επιστολές του Σικελιανού προς τον Θ. Ξύδη απόκεινται στο Μουσείο Μπενάκη). Αρχειακό υλικό του Άγγελου Σικελιανού απόκειται στους εξής φορείς: Μουσείο Μπενάκη – Ιστορικά αρχεία Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Φιλολογίας. Για να αναλυτική περιγραφή του αρχείου στο ΕΛΙΑ βλ. και http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3__%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%A5%CE%91.pdf

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Ποίηση, Δελφικές Εορτές, Θέατρο, Αρχαίο θέατρο,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-20 19:58:47

Μέγεθος

6 αρχειακά κουτιά και ένα λεύκωμα αποκομμάτων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Τμήμα του υλικού προέρχεται από δωρεά του Υπ. Πολιτισμού. Τα ποιήματα του Σικελιανού προς την Αλεξάνδρα Δημητριάδη προέρχονται από δωρεά του γιου της, Βασίλη Δημητριάδη (υποφ. 1.1). Το χειρόγραφο της διάλεξης του Σικελιανού για τον Rene M. Gustalla (υποφ. 1.2) είναι δωρεά του Roger Milliex (27.1.1977). Οι επιστολές προς τον Γ. Κομίνη και τους μαθητές του (υποφ. 1.4) έχουν δωρηθεί από τον Γ. Κομίνη. Το τμήμα που προέρχεται από το αρχείο του ελληνιστή Mario Meunier (υποφ. 1.5-1.7) δωρήθηκε από τον Louis Coutelle. Τα αποκόμματα και οι σημειώσεις του υποφ. 5.3 προέρχονται από τη συλλογή Δ. Φλάμπουρα. Τα ακόλουθα τεκμήρια έχουν αποσπαστεί από άλλα αρχεία του ΕΛΙΑ στα οποία θα επανατοποθετηθούν όταν αυτά ταξινομηθούν: Οι επιστολές προς τον Χ. Ευελπίδη προέρχονται από το αρχείο Ευελπίδη. Οι επιστολές προς τη Μ. Παπαδάκη προέρχονται από το αρχείο Μ. Παπαδάκη.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1885 έως: 1987

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα