Αρχείο Δημητρίου Φωτιάδη

Τίτλος

Αρχείο Δημητρίου Φωτιάδη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Dimitris Fotiadis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : O ∆ηµήτρης Φωτιάδης (1898-1988) υπήρξε λογοτέχνης και ιστοριογράφος, ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με την Επανάσταση του 1821. Το αρχείο του περιλαμβάνει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα έργων, άρθρων και οµιλιών του, κρίσεις και άρθρα για το έργο του, αλληλογραφία, προσωπικά, οικογενειακά και ποικίλα έγγραφα, αποκόµµατα Τύπου, κείµενα τρίτων, ενθυµήµατα κ.ά. Περιλαμβάνονται επίσης έγγραφα του πατέρα του Αλέκου Φωτιάδη, της Κατίνας Φωτιάδη και του αδερφού της, πιανίστα Μάριου Λάσκαρη (1915-1981). Για αναλυτική περιγραφή βλ. και http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97%CE%A3__%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%97%CE%A3.pdf

Θέματα

Λογοτεχνία, Νεοελληνική λογοτεχνία, Ιστοριογραφία, Δοκιμιογραφία, Θέατρο, Μουσική, Πολιτικοί εξόριστοι, Αριστερά, Δημοσιογραφία,

Τελευταία τροποποίηση

2019-05-28 11:30:41

Μέγεθος

62 αρχειακά κουτιά 2 αρχειακά κουτιά (φωτογραφικά τεκµήρια)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Αγγλικά

Ρώσικα

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

∆ωρεά της Κατίνας Φωτιάδη το 1991.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1918 έως: 1990

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα