Αρχείο Κωνσταντίνου Σάθα

Τίτλος

Αρχείο Κωνσταντίνου Σάθα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Konstantinos Sathas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Κωνσταντίνος Σάθας (Σαθόπουλος) (1842-1914) υπήρξε ιστορικός καθώς και από τους προδρόμους της νεοελληνικής φιλολογικής επιστήμης. Αφορμή για την ενασχόλησή του με την Ιστορία αποτέλεσε η τυχαία ανεύρεση του «Χρονικού του Γαλαξειδίου», το οποίο και εξέδωσε επιμελημένο. Κατά τη διάρκεια της ζωής του εξέδωσε επίσης μεγάλο αριθμό ιστορικών και φιλολογικών μελετών με έμφαση στη μεσαιωνική και μεταβυζαντινή ελληνική ιστορία. Το αρχείο αποτελείται από πέντε υποφακέλους. Απαντούν τετράδια με αντιγραφές αρχαίων χειρογράφων, κείμενα ή σχόλια που αφορούν τον Πλάτωνα, τον Πλούταρχο, τον Ωριγένη, τον Λιβάνιο κ.ά., αποσπάσματα αντιγραμμένα από λατινικά χειρόγραφα, κείμενα και μεταφράσεις στα λατινικά. Επιπλέον βρίσκουμε κείμενα θεολογικά, αποκρυφιστικά, αστρολογικά, για τα αιγυπτιακά μυστήρια και τις ανατολικές θρησκείες. Συναντούμε κείμενα των νεοτέρων χρόνων, κυρίως του 17ου αιώνα, μεταγραμμένα εκκλησιαστικά έγγραφα, σύντομα «χρονικά» και βιογραφίες εκκλησιαστικών προσώπων, κυρίως των νεότερων χρόνων της Δύσης και της Ανατολής. Επίσης ποιήματα νεοελληνικά, γαλλικά, λατινικά και ιταλικά και παλαιά μυθιστορήματα, κυρίως γαλλικά. Κάποια υστεροβυζαντινά κείμενα, τετράδια ή μεμονωμένα κείμενα που αφορούν σε τόπους, όπως η Κρήτη και η Κύπρος. Τα περισσότερα κείμενα συνοδεύονται από σχόλια ή σημειώσεις στο περιθώριο ή στο τέλος τους.

Θέματα

Φιλολογία, Λογοτεχνία, Νεοελληνική λογοτεχνία, Αρχαία ελληνική γραμματεία, Λατινική γραμματεία, Νεοελληνική γραμματεία, Μεσαιωνική γραμματεία

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-12 11:39:12

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Ιταλικά

Λατινικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Κύπρος 35, 33
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Αρχαιότητα
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 19ος έως: 20ος

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων