Αρχείο Γ. Δ. Χουρμουζιάδη

Τίτλος

Αρχείο Γ. Δ. Χουρμουζιάδη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : G. D. Chourmouziadis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα από έργα του Γ. Χουρμουζιάδη, καθώς και από τη μεταφραστική του δραστηριότητα (όπως μεταφράσεις έργων Αργεντινών συγγραφέων), αλληλογραφία, συμφωνητικά, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών (και σε φωτοτυπίες), τοπογραφικά διαγράμματα, χειρόγραφα έργων, σημειώσεις, ταξιδιωτικούς χάρτες, αποδείξεις και συναλλαγματικές που αφορούν τη συγγραφική δραστηριότητα και τις προσωπικές υποθέσεις του Γ. Χ. Χουρμουζιάδη.

Θέματα

Λογοτεχνία, Νεοελληνική λογοτεχνία, Ελληνισμός της διασποράς, Ισπανόφωνη λογοτεχνία, Ελληνοαργεντινός Σύνδεσμος, Τύπος, Λογοτεχνική μετάφραση

Τελευταία τροποποίηση

2021-09-10 14:05:29

Μέγεθος

4 κουτιά, τα οποία περιλαμβάνουν 17 φακέλους

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Ισπανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : περιοδικά

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : έντυπα

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο αποτελεί δωρεά της Μαρίας Δερμάτη- Θεοδωράκη τον Ιούνιο 2003 και τον Σεπτέμβριο του 2004.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39.63722, 22.42028
Γαλλία 46, 2
Αργεντινή
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1899 έως: 1990

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τύποι Χαρτών

Ταξιδιωτικοί χάρτες

Γεωγραφική Κάλυψη Χαρτών

Χρονική Κάλυψη Χαρτών

Νεότερη και σύγχρονη περίοδος

Αριθμός Χαρτών

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα