Αρχείο Άγγελου Σημηριώτη

Τίτλος

Αρχείο Άγγελου Σημηριώτη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Angelos Simiriotis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο του Άγγελου Σημηριώτη (1870-1944) περιλαμβάνει λογοτεχνικά έργα (ποίηση, θέατρο, πεζογραφία) και λογοτεχνικές μεταφράσεις του, διαλέξεις και άρθρα του, καθώς και δημοσιεύματα που τον αφορούν. Περιλαμβάνει επίσης τμήμα από το αρχείο του αδελφού του Γεώργιου Σημηριώτη (αυτοβιογραφία, λογοτεχνία, αλληλογραφία) και από το αρχείο της Ειρήνης Νικολάκη-Βαρδουλάκη, γνωστής με το ψευδώνυμο Μανουέλα. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3__%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3.pdf

Θέματα

Λογοτεχνία, Νεοελληνική λογοτεχνία, Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο

Τελευταία τροποποίηση

2020-07-30 13:57:20

Μέγεθος

6 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για την πρόσκτηση του πρώτου μικρού τμήματος (348). Ο κύριος όγκος του αρχείου δωρήθηκε από την Μαρία Σημηριώτη το 1996 και το 1998.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1921 έως: 1946

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα