Αρχείο Κίμωνα Μηχαηλίδη

Τίτλος

Αρχείο Κίμωνα Μηχαηλίδη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Kimon Michailidis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Δέκα χειρόγραφες επιστολές προς τον Κ. Μιχαηλίδη και ένα ταχυδρομικό δελτάριο. Το περιεχόμενο των επιστολών αφορά κυρίως τη δημοσίευση κειμένων των αποστολέων στο περιοδικό Παναθήναια. Αποστολείς είναι οι εξής: Σίμος Μενάρδος, Σ. Νικολόπουλος, Στ. Ξανθουδίδης Ν. Γ. Πολίτης, Γ. Στρατήγης και Κ. Χατζόπουλος. Επιστολικό δελτάριο του Κ. Μιχαηλίδη προς Κωνστ. Σ. Γούναρη.

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Λογοτεχνική κριτική, Λογοτεχνικά περιοδικά, Παναθήναια (περιοδικό)

Τελευταία τροποποίηση

2020-05-22 23:28:15

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1893 έως: 1911

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων