Αρχείο Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών

Τίτλος

Αρχείο Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Papers of the Association of Greek Authors (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών ιδρύθηκε το 1942. Το 1949 είχε γύρω στα 200 μέλη. Το 1953 συμμετείχε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών Οργανώσεων και το 1955 στην Επιτροπή Συνεργαζομένων Λογοτεχνικών Σωματείων. Ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητές του υπήρξε η ασφάλιση των λογοτεχνών. Το 1958 αγόρασε με επιχορήγηση του κράτους τη νησίδα Μακροκύθηρα. Επίσης προώθησε την ίδρυση «Λογοτεχνικού Επιμελητηρίου». Το αρχείο του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών (ΣΕΛ) περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής: Φάκελος 1 «Θέματα κοινής συνεργασίας Λογοτεχνών» (1946-1960,1971) Αλληλογραφία με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών Οργανώσεων (ΟΕΛΚΟ), την Επιτροπή Συνεργαζομένων Λογοτεχνικών Σωματείων (ΕΣΛΟ), υπουργούς και κρατικές υπηρεσίες, πρακτικά διοικητικού συμβουλίου ΕΛΣΟ, υπομνήματα, αποκόμματα και φύλλα τοπικών κυρίως εφημερίδων (Κορινθιακόν Βήμα, Πελοπόννησος, Νέα Αττικοβοιωτία, Κυθηραϊκός Τύπος, Φως Κεφαλληνίας) που αφορούν την ασφάλιση των λογοτεχνών, τη σύσταση Λογοτεχνικού Επιμελητηρίου και την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου στον Τύπο, κυρίως την αγορά από τον ΣΕΛ της νησίδας Μακροκύθηρα, και τη διοργάνωση πνευματικής γιορτής για τα 30 χρόνια των Δελφικών Εορτών (1957). Περιλαμβάνεται επίσης μελέτη σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής Γραμμάτων και Τεχνών για τα μέτρα «διά την προαγωγήν του πνευματικού πολιτισμού της χώρας». Φάκελος 2 Αλληλογραφία (1959-1960) Φάκελος 3 «Δικαιολογητικά» (1942-1951) Βιβλία: «Καθολικό» (1942-1951), «βιβλίον πνευματικών εκδηλώσεων», «Ευρετήριον δι' αποστολήν δελτίου Ε.Ε.Λ.», βιβλίον πρωτοκόλλου (1959-1961), βιβλίον εγγραφών πληρωμών (1943-1944). Διάφοροι φάκελοι: «δικαιολογητικά εξόδων από Οκτώβριο 1949 έως 1950», Αρχείον (1944-1949)», φωτογραφίες και έντυπο: Πέτρου Μαρκάκη, Γύρω από το Λογοτεχνικό Επιμελητήριο, Αθήνα 1958 κ.ά. Φάκελος 4 «Αρχείον Γραμματείας Π-Ω» (1947-1961) Εισερχόμενη αλληλογραφία Φάκελος 5 «Αρχείον λογοτεχνών Α-Ζ» (1953-1958) Φάκελος 6 «Αρχείον λογοτεχνών Λ-Ο» (1943-1954) Φάκελος 7 «Αρχείον λογοτεχνών Π-Ρ-Σ» (1950 - 1958) Φάκελος 8 «Αρχείον λογοτεχνών Τ-Ω» (1943-1955) Οι φάκελοι περιέχουν δικαιολογητικά, βιογραφικά σημειώματα, εργογραφίες, δημοσιεύματα και αιτήσεις μελών. Φάκελος 9 Ποικίλα Κενές φόρμες αιτήσεων εγγραφής μέλους, μελέτη για την ελληνική εκπαίδευση στην Κύπρο, σενάριο θεατρικού έργου Ξένιας Κερασιώτη «Αστέρας με το ζόρι», πρόγραμμα θεατρικής παράστασης «Προμηθέας Δεσμώτης» (1957) για τον εορτασμό της 30ής επετείου των Δελφικών Εορτών.

Θέματα

Λογοτεχνία, Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνικές εταιρείες,

Τελευταία τροποποίηση

2019-04-22 12:15:46

Μέγεθος

8 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : βιβλία

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το υλικό βρέθηκε από τη Χριστίνα Ντούνια πεταμένο μετά τη μετακόμιση των γραφείων του Συνδέσμου από κτήριο στην οδό Μητροπόλεως και κατατέθηκε στο ΕΛΙΑ από την ίδια τον Σεπτέμβριο του 2003.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1942 έως: 1961

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα