Αρχείο Ναπολέοντος Λαπαθιώτη

Τίτλος

Αρχείο Ναπολέοντος Λαπαθιώτη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Napoleon Lapathiotis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ποιήματα, πεζά, στοχασμοί, σατιρικά στιχουργήματα κυρίως προς τον Ν. Αποστολόπουλο, αλληλογραφία (επιστολές προς τον Λαπαθιώτη, 1906-1940, επιστολές του Λαπαθιώτη προς διαφόρους (διεύθυνση εφ. Καθημερινή, διεύθυνση Ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, Τ. Παπατσώνη, Τ. Άγρα, Κ. Κωνσταντουράκη κ.ά., 1919-1940, επιστολές του Λαπαθιώτη προς τον Ν. Αποστολόπουλο, 1922-1923), αποκόμματα και έντυπα με δημοσιεύματα του Ν. Λαπαθιώτη ή αναφερόμενα σε εκείνον, σκίτσα, αρνητικά φωτογραφιών.

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Ποίηση

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-12 13:21:46

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : έντυπα

Ακίνητη Εικόνα : αρνητικά

Ακίνητη Εικόνα : σκίτσα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φιλμ

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Μέρος του υλικού προέρχεται από αγορά και μέρος του από το αρχείο του Ν. Αποστολόπουλου.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1906 έως: 1943

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα