Αρχείο Γιώργη Λαμπρινού

Τίτλος

Αρχείο Γιώργη Λαμπρινού

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Giorgis Lamprinos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα από μελέτες και λογοτεχνικά κείμενα του Γιώργη Λαμπρινού, έντυπα, φωτοαντίγραφα, αλληλογραφία. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μελέτες του για το δημοτικό τραγούδι και τον Ιωάννη Καποδίστρια, διηγήματα, θεατρικά έργα, άρθρα σε περιοδικά καθώς και τρία φύλλα εφημερίδων του Δημοκρατικού Στρατού (1948-1949) και φωτοαντίγραφα του περιοδικού "Πρωτοπόροι".

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πεζογραφία, Δοκιμιογραφία, Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949), Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ), Ελληνική Επανάσταση, Δημοτικό τραγούδι

Τελευταία τροποποίηση

2020-07-31 13:18:34

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Γιώργης Λαμπρινός

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά του γιου του, Φώτου Λαμπρινού, Σεπτέμβριος 2004.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1937 έως: 1946

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα