Αρχείο Ανδρέα Παγουλάτου

Τίτλος

Αρχείο Ανδρέα Παγουλάτου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Andreas Pagoulatos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ανδρέας Παγουλάτος (1948-2010) υπήρξε ποιητής, μεταφραστής και θεωρητικός του κινηματογράφου. Το αρχείο του περιλαμβάνει χειρόγραφα, δακτυλόγραφα και εκτυπώσεις υπολογιστή από το λογοτεχνικό, μεταφραστικό και κριτικό έργο του, μεταφράσεις ποιημάτων του σε άλλες γλώσσες, κείμενα και τεκμήρια από την έκδοση περιοδικών, κείμενά του για τον κινηματογράφο, τεκμήρια από τη διοργάνωση και συμμετοχή του σε εκδηλώσεις πολιτισμού και ιδιαίτερα από κινηματογραφικές διοργανώσεις, κριτικές για το έργο του, κείμενα άλλων (λογοτεχνία, κριτική, κινηματογράφος, εικαστικά), αλληλογραφία με λογοτέχνες και καλλιτέχνες, προσωπικά, οικογενειακά, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό. Για αναλυτική περιγραφή βλ. http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3.pdf

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Ποίηση, Μετάφραση, Κριτική, Δοκιμιογραφία, Κινηματογράφος, Λογοτεχνικά περιοδικά

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-13 13:50:00

Μέγεθος

41 αρχειακά κουτιά και 7 κιβώτια

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Ιταλικά

Πορτογαλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : περιοδικά

Κείμενο : βιβλία

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κινούμενη Εικόνα : ταινίες

Ήχος

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

CD/DVD

μαγνητική ταινία

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο περιήλθε στο ΕΛΙΑ με τη φροντίδα και τη βοήθεια φίλων του Ανδρέα Παγουλάτου (Ν. Βαλαωρίτης, Κ. Σταθόπουλος, Α. Μποσκοΐτης, Η. Βαμβακούσης, Ζ. Βαμβακούσης κ.ά.). Δωρεά του αδερφού του Αλέξανδρου Παγουλάτου, Απρίλιος 2010.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Παρίσι 48.85341, 2.3488
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1949 έως: 2010

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα