Αρχείο Άγγελου Βλάχου

Τίτλος

Αρχείο Άγγελου Βλάχου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Angelos Vlachos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Άγγελος Βλάχος (1838-1920) υπήρξε λόγιος, κριτικός, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, λεξικογράφος, ενώ διετέλεσε επίσης κρατικός υπάλληλος, διπλωµάτης, πολιτικός και διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου. Το αρχείο που φυλάσσεται στο ΕΛΙΑ περιλαμβάνει χειρόγραφα ποιηµάτων, µεταφράσεων, θεατρικών έργων, άρθρων, αποκόμματα Τύπου, χειρόγραφες σηµειώσεις στον τόµο του Ελληνογαλλικού Λεξικού, υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία, έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την προσάρτηση της Θεσσαλίας, έγγραφα από τη λειτουργία του Βασιλικού Θεάτρου κ.ά.

Θέματα

Λογοτεχνία, Νεοελληνική λογοτεχνία, Ποίηση, Πεζογραφία, Μουσική, Δημόσια διοίκηση, Νεότερη ελληνική ιστορία, Θέατρο, Βασιλικό Θέατρο, Θεατρικά έργα, Λεξικά, Φιλολογικοί σύλλογοι

Τελευταία τροποποίηση

2020-07-30 13:54:05

Μέγεθος

4 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γερμανικά

Γαλλικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : παρτιτούρες

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1829 έως: 1980

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο αποτελεί δωρεά του εγγονού του, Αγγέλου Σ. Βλάχου, τον Σεπτέµβριο 1995, όπως επίσης δωρεά του Λάµπρου Γεωργίου Κοροµηλά.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα