Αρχείο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : I.M. Panagiotopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Χειρόγραφα ποιημάτων του, κείμενα του Ι.Μ.Π. και συνεντεύξεις του (1937-1976), φωτογραφίες δημοσιευμένων άρθρων του (1946-1971), καθώς και ταξιδιωτικών άρθρων του (1935-1974), κριτικές σχετικές με το ποιητικό, το πεζογραφικό, το ταξιδιωτικό και το δοκιμιακό του έργο, μεταφράσεις ποιημάτων του, αλληλογραφία. Περιέχονται μεταφράσεις ποιημάτων του Ι.Μ.Π., άλλα ξενόγλωσσα κείμενα.

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Λογοτεχνική κριτική, Δοκιμιογραφία, Εκπαίδευση, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολιτική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-07-31 14:04:39

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Γερμανικά

Ρουμάνικα

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Αννίτας Παναρέτου.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1921 έως: 1982

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα