Αρχείο Αθανάσιου Κυριαζή

Τίτλος

Αρχείο Αθανάσιου Κυριαζή

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Athanasios Kyriazis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Είκοσι ποιήματα (6 φύλλα) από τη συλλογή του Α. Κυριαζή "Όταν οι δάφνες άνθησαν". Τριάντα τέσσερα άτιτλα ποιήματα (59 φύλλα) που φέρουν χρονολογικές ενδείξεις (1927-1947). Είκοσι επτά ποιήματα με τίτλους (39 φύλλα). Ποικίλα ποιήματα (129 φύλλα). Κείμενα κριτικής για τον Παλαμά (4 φύλλα), τον Καβάφη (19 φύλλα) και τον Φωτιάδη (2 φύλλα).

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Ποίηση, Λογοτεχνικά περιοδικά, Λογοτεχνική κριτική

Τελευταία τροποποίηση

2020-07-30 13:59:03

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Βαγγέλης Σκουβαράς

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το τμήμα αυτό του αρχείου Κυριαζή αποτελεί μέρος του σχετικού υλικού που κατείχε ο καθηγητής Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Βαγγέλης Σκουβαράς και ύστερα από τον θάνατό του περιήλθε στα χέρια του σύγαμβρού του, φιλολόγου, Βασίλη Σαλάκου, ο οποίος με τη σειρά του το παρέδωσε στη δωρήτρια, φιλόλογο, Χρυσούλα Σπυρέλη. Το υπόλοιπο υλικό αυτής της ενότητας κατέχει ο γιος του Β. Σαλάκου, Νικόλαος.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Μεσολόγγι 38.36917, 21.42917
Αγρίνιο 38.62139, 21.40778
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1927 έως: 1947

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων