Αρχείο Ιωάννη Γρυπάρη

Τίτλος

Αρχείο Ιωάννη Γρυπάρη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ioannis Gryparis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Χειρόγραφα ποιημάτων και μεταφράσεων του Γρυπάρη και μικρό τμήμα αλληλογραφίας του. Τα ποιήματα προέρχονται κυρίως από τις συλλογές Σκαραβαίοι και τερακόττες και Δειλινά.

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Ποίηση, Μετάφραση

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-29 12:41:37

Μέγεθος

Ένας (1) φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο δωρήθηκε στο Ε.Λ.Ι.Α. από τον Διονύση Καψάλη τον Οκτώβριο του 1998. Ο ίδιος το είχε αποκτήσει από τον Άλκη Αγγέλου. Το περιεχόμενο του αρχείου ταυτίζεται με μέρος των περιεχομένων της έκδοσης Ο άγνωστος Γρυπάρης. Ανέκδοτα ποιήματα. Εισαγωγή Θ. Σπεράντσα. Αθήνα, Αστήρ, 1954. Για την έκδοση αυτή ο Βαλέτας σημειώνει «Τα χειρόγραφα της έκδοσης αυτής, χαρισμένα απ’ τον εκδότη της στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, δεν βρέθηκαν ακόμα στο Αρχείο της.» (Άπαντα Γρυπάρη, σ. 74).

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1878 έως: 1909

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο - Αγίου Ανδρέου 4

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 4, 1ο όροφος

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα