Αρχείο Βαγγέλη Καραγιάννη

Τίτλος

Αρχείο Βαγγέλη Καραγιάννη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Vagelis Karagiannis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το μεγαλύτερο τμήμα (τρεις φάκελοι) αφορά την επικοινωνία του Καραγιάννη με λογίους της Λέσβου. Περιλαμβάνει επιστολές τους, αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα απαντήσεων του Καραγιάννη προς εκείνους, αποκόμματα και εν γένει δημοσιεύματα και σημειώσεις για το έργο και τη ζωή τους. Το υπόλοιπο υλικό (δύο μικρότεροι φάκελοι) περιλαμβάνει αλληλογραφία με ανθρώπους των γραμμάτων, κυρίως μη λέσβιους.

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-11 12:41:31

Μέγεθος

Πέντε (5) φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Βαγγέλης Καραγιάννης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο συγκροτήθηκε από τον Βαγγέλη Καραγιάννη και δωρήθηκε από τον ίδιο στο Ε.Λ.Ι.Α. τον Απρίλιο του 1998.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Λέσβος 39.20353, 26.27655
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1878 έως: 1996

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα