Αρχείο Λέοντος Ι. Μελά

Τίτλος

Αρχείο Λέοντος Ι. Μελά

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Leon I. Melas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιλαμβάνει: - Χειρόγραφες επιστολές του Λ.Ι. Μελά (1927;, 1978-1980). - Φωτοαντίγραφα 40 επιστολών του Λ.Ι. Μελά (1976-1983). - Επιστολές προς τον Λ.Ι. Μελά (1959-1971). - Φωτοαντίγραφα τριών κειμένων (βιβλιοκρισία, ενθυμήσεις, άρθρο) του Λ.Ι. Μελά. - Βιογραφικό σημείωμα του Λ.Ι. Μελά. - Φωτοαντίγραφα των ενδεικτικών του Ιωάννου Λ.Ι. Μελά (1871, 1874) και του Γεωργίου Λ. Μελά (1880) από τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Τοπική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-26 13:24:02

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ήπειρος 39.23651, 20.71472
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1871 έως: 1983

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων