Αρχείο Γιώργου Σταμπουλόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Γιώργου Σταμπουλόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Yorgos Staboulopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Σενάρια, κείµενα, αλληλογραφία, αποκόµµατα τύπου, φωτογραφίες, ψηφιακά τεκµήρια, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.

Θέματα

Κινηματογράφος, Δικτατορία Συνταγματαρχών, Τηλεόραση, Λογοκρισία

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-31 04:09:22

Μέγεθος

7 αρχειακά κουτιά 3 αρχειακά κουτιά (1.124 φωτογραφικά τεκµήρια)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Αραβικά

Βουλγάρικα

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ακίνητη Εικόνα : αφίσες

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Γιώργος Σταμπουλόπουλος

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

∆ωρεά Γιώργου Σταµπουλόπουλου, Οκτώβριος- ∆εκέµβριος 2012

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Θεσσαλονίκη 40.64361, 22.93086
Λοκάρνο
Βελιγράδι 44.80401, 20.46513
Παρίσι 48.85341, 2.3488

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1966 έως: 2012

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων