Αρχείο Τζούλιας Ανδρειάδου

Τίτλος

Αρχείο Τζούλιας Ανδρειάδου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Julia Andriadou Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Αντιπροσωπευτικά δείγματα του εικαστικού έργου της Τζούλιας Ανδρειάδου (σε ψηφιακή μορφή), υλικό (προσκλήσεις, κατάλογοι, αφίσες) από ατομικές και ομαδικές εκθέσεις της, ενδεικτικές κριτικές και αναφορές στον Τύπο, τα κείμενα και τα πρωτότυπα έργα από την εικονογράφηση των βιβλίων της για παιδιά "Τ’ αστεράκια" και "Η παρδαλοκατσίκαινα", δείγματα εικονογράφησης από τα υπόλοιπα βιβλία της για παιδιά, συμφωνητικά με εκδοτικούς οίκους και αποδόσεις συγγραφικών δικαιωμάτων, κριτικές και δημοσιεύματα για τα παιδικά βιβλία της, δείγματα από την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων άλλων συγγραφέων και από τη δημιουργία εξωφύλλων για τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και για άλλα βιβλία. Κείμενα της Τζούλιας Ανδρειάδου (κυρίως χφα) δημοσιευμένα σε περιοδικά καθώς και στο βιβλίο της "Σε χαμηλή πτήση". Προσωπικά τεκμήρια, βιογραφικά και εργογραφικά, φωτογραφίες, οπτι-κοακουστικό υλικό. Βιβλία λογοτεχνίας με αφιερώσεις στην Τ. Ανδρειάδου.

Θέματα

Ιστορία της τέχνης, Ζωγραφική, Παιδικό βιβλίο, Εικονογράφηση βιβλίων, Εικονογράφηση εξωφύλλων, Κινηματογράφος, Μακιγιάζ

Τελευταία τροποποίηση

2019-05-29 12:14:18

Μέγεθος

7 αρχειακά κουτιά και τεκμήρια μεγάλων διαστάσεων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : αφίσες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ήχος : συνέντευξη

Κινούμενη Εικόνα : βίντεο

Ακίνητη Εικόνα : διαφάνειες

Ακίνητη Εικόνα : αρνητικά

Ακίνητη Εικόνα : μακέτες

Φυσικό Αντικείμενο : ενδυμασίες

Φυσικό Αντικείμενο : μεταλλικά αντικείμενα

Ήχος : μουσική

Κείμενο : περιοδικά

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φιλμ

φωτογραφικό χαρτί

ψηφιακός δίσκος

ύφασμα

μέταλλο

μαγνητική ταινία

CD/DVD

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Τζούλια Δημήτριος Ανδρειάδου

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της Τζούλιας Ανδρειάδου, Ιούλιος 2011

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1947 έως: 2016

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα