Αρχείο Τώνιας Μαρκετάκη

Τίτλος

Αρχείο Τώνιας Μαρκετάκη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Tonia Marketaki Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Σενάρια, κείμενα, μεταφράσεις, αποκόμματα Τύπου, ζωγραφικά έργα κ.ά.Το φωτογραφικό τµήµα του αρχείου (2017 τεκµήρια της περιόδου 1942-1992) έχει καταλογογραφηθεί στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα LibSolution.

Θέματα

Κινηματογράφος, Σενάριο, Ενδυματολογία, Θέατρο, Θεατρολογία, Θεατρικές σπουδές, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Λογοτεχνία, Ζωγραφική

Τελευταία τροποποίηση

2019-05-29 13:12:57

Μέγεθος

12 αρχειακά κουτιά 6 αρχειακά κουτιά (φωτογραφικά τεκμήρια)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : έντυπα

Ακίνητη Εικόνα : αφίσες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ακίνητη Εικόνα : μακέτες

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Κείμενο : περιοδικά

Φυσικό Αντικείμενο : μεταλλικά αντικείμενα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

γυαλί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Τώνια Μαρκετάκη

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά με κληρονομιά της μητέρας της, Άννας Μαρκετάκη, Μάιος 1996.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1942 έως: 1995

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο -Τμήμα παραστατικών τεχνών

Διεύθυνση: Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα