Αρχείο Χριστίνας Τζάθα

Τίτλος

Αρχείο Χριστίνας Τζάθα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Christina Tzatha Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο αποτελείται από προσωπική και υπηρεσιακή αλληλογραφία, έντυπα της Ε.Ο.Ν., θεατρικά και μουσικά προγράμματα, φύλλα εφημερίδων της Κυβερνήσεως, φύλλα και αποκόμματα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και περιοδικών κ.ά. Το υλικό σχετίζεται με την υπηρεσία της στην Ε.Ο.Ν (διορισμοί, τιμητικές διακρίσεις, εκδηλώσεις στη Λέσχη του Εργαζομένου Κοριτσιού), την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κ.Ο.Α.) (υπομνήματα των γενικών διευθυντών της Κ.Ο.Α. Βαβαγιάννη Θ., 1965,1969, Ανδρέα Παρίδη, 1969, προς τη Διεύθυνση Τεχνών και τον Γ. Παπαδόπουλο σχετικά με τα προβλήματα της Ορχήστρας) και την επαγγελματική σταδιοδρομία της Τζάθα στην Κ.Ο.Α. (εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας και βαθμολογικής εξέλιξής της, ευχαριστήριες επιστολές ξένων επισήμων για την εξυπηρέτησή τους από την Τζάθα, προγράμματα μουσικών εκδηλώσεων οργανωμένων από την ίδια, συνταξιοδοτικά κ.ά.). Περιλαμβάνονται επίσης κείμενα ραδιοφωνικών συνεντεύξεων που πραγματοποίησε η Τζάθα. Τέλος περιλαμβάνεται προσωπική αλληλογραφία για διάφορα θέματα: συμμετοχή σε σωματεία (Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη, Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου, Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα, Σωματείο «Σώστε τα παιδιά»), δωρεές σε διάφορα ιδρύματα, επιστολές της Τζάθα στην εφημερίδα Η Καθημερινή με κρίσεις και σχόλια για διάφορα θέματα της επικαιρότητας.

Θέματα

Θέατρο, Θεατρολογία, Θεατρικές σπουδές, Μουσική, Μουσικολογία, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Πολιτικές οργανώσεις, Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ)

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-31 05:18:33

Μέγεθος

4 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Χριστίνα Τζάθα

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο δωρήθηκε από την ίδια κατά τμήματα τα έτη 1995, 1999 και 2000.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1938 έως: 1999

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο -Τμήμα παραστατικών τεχνών

Διεύθυνση: Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα