Αρχείο Λέλας Ησαϊα-Στρατήγη και Ανδρέα Ησαϊα

Τίτλος

Αρχείο Λέλας Ησαϊα-Στρατήγη και Ανδρέα Ησαϊα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Lela Isaia-Stratigi and Adreas Isaias Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Αλληλογραφία, προσωπικά έγγραφα, μουσικά τεμάχια, αποκόμματα τύπου, αναμνηστικά.Το φωτογραφικό τμήμα του αρχείου φυλάσσεται χωριστά. Τα θεατρικά προγράμματα εντάχθηκαν στην αντίστοιχη συλλογή του Ε.Λ.Ι.Α.

Θέματα

Θεατρολογία, Θεατρικές σπουδές, Θέατρο, Υποκριτική, Μουσικολογία, Μουσική

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-31 04:39:12

Μέγεθος

2 αρχειακά κουτιά 322 φωτογραφίες Θεατρικά προγράμματα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : παρτιτούρες

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά Μάνου Χαριτάτου από παλαιοπώλη

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1919 έως: 1967

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο -Τμήμα παραστατικών τεχνών

Διεύθυνση: Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα