Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη και οικογένειας Αθηνογένη

Τίτλος

Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη και οικογένειας Αθηνογένη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Stefanos Skouloudis and Athinogenis Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Στο αρχείο του Στ.Σκουλούδη βρίσκονται έγγραφα και αλληλογραφία που καλύπτουν τις πολιτικές του δραστηριότητες (κυρίως τις διαπραγματεύσεις ειρήνης στο Λονδίνο 1912-13, την πρωθυπουργία του 1915-16), τα προσωπικά του θέματα (τους διορισμούς του σε δημόσια αξιώματα, τη συμμετοχή του σε συλλόγους και εταιρείες) καθώς και τα περιουσιακά του ζητήματα (ακίνητα, κληρονομικά και φορολογικά) και έχουν χωριστεί σε πέντε θεματικές ενότητες: I. Πολιτικά II. Αλληλογραφία III. Προσωπικά IV. Ακίνητα Στ.Σκουλούδη V. Κληρονομικά-Φορολογικά Στις δύο τελευταίες ενότητες του αρχείου είναι ενταγμένα και μεταγενέστερα του θανάτου του έγγραφα, που συσσωρεύθηκαν από τους εκτελεστές της διαθήκης του και κληρονόμους του, στη διάρκεια της εκποίησης και αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, που αφορούν επίσης άμεσα και έμμεσα τον Στ.Σκουλούδη. Επίσης περιλαμβάνονται τα κατάλοιπα μελών της οικογένειας Αθηνογένη και συγκεκριμένα των Γεωργίου και Μαρίας Αθηνογένη, του Ιωάννη και Στέφανου Γ.Αθηνογένη και του γιου του Ιωάννη, Γεωργίου Αθηνογένη. Πολύτιμοι είναι οι χάρτες που περιλαμβάνονταν στο αρχείο και είναι ενταγμένοι στο αρχείο χαρτών του ΕΛΙΑ καθώς και μια σειρά βιβλίων που προέρχονται από την πλουσιότατη βιβλιοθήκη του Στ.Σκουλούδη και περιέχουν συλλογές συνθηκών και διπλωματικών εγγράφων του υπουργείου Εξωτερικών.

Θέματα

Ιστορία, Οικονομία, Κρητικό ζήτημα, Χρηματοπιστωτικό σύστημα, Εθνικός διχασμός,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 17:50:44

Μέγεθος

23 φάκελοι 7 δεμένοι τόμοι εγγράφων 7 βιβλία λογαριασμών

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Λονδίνο 51.50853, -0.12574
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Βιέννη, Αυστρία
Γκέτινγκεν
Βουκουρέστι 44.432, 26.106
Φλώρινα 40.78197, 21.40981
Σόφια
Βερολίνο 52.52437, 13.41053
Αγία Πετρούπολη 59.93863, 30.31413
Παρίσι 48.85341, 2.3488
Θεσσαλονίκη 40.64361, 22.93086
Ρώμη 41.88979, 12.49065
Κωνσταντινούπολη 41.01384, 28.94966
Ξάνθη 41.16667, 24.83333
Ουάσινγκτον 47.50012, -120.50147
Βραίλα
Βέρνη
Πορτ Σάιντ 30.06263, 31.24967
Λέσβος 39.20353, 26.27655
Σάμος 37.75, 26.8
Δράμα 41.15283, 24.1473
Χανιά 35.51124, 24.02921
Ηράκλεια 41.18217, 23.28243
Χίος 38.36778, 26.13583
Ιωάννινα 39.66486, 20.85189
Σύρος 37.43333, 24.91667
Τουρκία 39, 35
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1832 έως: 1987

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα