Αρχείο οικογένειας Μάτεση

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Μάτεση

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Matesis Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο ζακυνθινός λόγιος Αντώνιος Μάτεσης, δηµιουργός του θεµελιώδους για το νεοελληνικό θέατρο δράµατος "Ο βασιλικός" (1829-1830), ήταν γιος του ∆ηµητρίου Μάτεση και της Βεατρίκης Τερτσέτη. Γεννήθηκε το 1794 στη Ζάκυνθο και πέθανε το 1875 στην Ερµούπολη της Σύρου. Από την πλευρά της µητέρας του, ήταν εξάδελφος του Γεωργίου Τερτσέτη (1800-1874). Ο δικαστικός Σπυρίδων Α. Μάτεσης (1835-1919) ήταν γιος του Αντωνίου Μάτεση και της Κιάρας Β. Μανούσου. Ο δικηγόρος Αντώνιος Σπ. Μάτεσης ήταν γιος του Σπυρίδωνος Α. Μάτεση και της Ευτέρπης Παΐτα. Η συλλογή περιέχει αλληλογραφία, χειρόγραφα κείµενα, νοταριακά και δικηγορικά έγγραφα. Δομή περιεχομένου: Φάκελος 1 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (1685-1945) 1.1 Αλληλογραφία (1857-1874) – Σπυρίδων Α. Μάτεσης προς τον πατέρα του Αντώνιο Μάτεση στη Ζάκυνθο (1857-1874). – Αντώνιος Μάτεσης προς τον γιο του Σπυρίδωνα Α. Μάτεση στη Σύρο – Γεώργιος Τερτσέτης προς τον εξάδελφό του Αντώνιο Μάτεση στη Ζάκυνθο (1861-1872). – Γεώργιος Τερτσέτης προς τον ανιψιό του Σπυρίδωνα Α. Μάτεση. 1.2 Χειρόγραφα κείµενα (1810-1841, χ.χ.) – «Conferendosi / La laurea Dottorale in medicina / Nella R. Università di Pavia / al Signor / Dionisio Litoxoo / da Zacinto / Elegia Eroica». Χφο, 3 σ. Στο τέλος του χφου: «Angelo Melissinò Cefaleno {“non è suo”} / Pavia […] 1810». – «Celebrandosi in Zante il glorioso anniversario / della Nascita / Di sua Maestà / Georgio III / Rè d’Inghilterra / […] / Sonetto anno 1812». Χφο, 1 σ. Στο τέλος του χφου: «In segno di profonda venerazione / Pier-Andrea Mercati». – «Considerazioni sui dispacci dell’ Onore / volissimo Ministro / delle Colonie di Sua Maestà Brittanica / Lord John Russell / in data / 21 Decembre 1839, 4 Giugno 1840 e 30 Novembre 1840 diretti / a / S. E. il Lord Alto / Comissionario / delle / Isole Ionie. Da un Ionio / Gennajo 1841». Χφο, 30 σ. – «Τω Ούγω Φοσκόλω». Χφο Αντωνίου Μάτεση (;), 17 σ., χ.χ. – «Μούσα και Νέα». Χφο, 1 σ., χ.χ. – «Η απολογία του Σοκράτη». Χφο, 13 σ., χ.χ. 1.3 Νοταριακά έγγραφα κ.ά. (1685, 1769, 1867) – ∆ύο νοταριακά έγγραφα για κτηµατικές υποθέσεις της οικογένειας Μάτεση (1685, 1769). – ∆ύο αποδείξεις καταβολής συνδροµής στο όνοµα του Αντωνίου Μάτεση («Αναγνωστήριον “Η Πρόοδος”», 1.1.1867, «Λέσχη “Ο Ζάκυνθος”», 1.2.1867). 1.4 Αντώνιος Σπ. Μάτεσης (1870-1945) – Επιστολές Σπυρίδωνος Α. Μάτεση και Ευτέρπης Παΐτα προς τον γιο τους Αντώνιο Σπ. Μάτεση. Μαζί, χφο κατάστιχο («Λογ/σµός Σ. Μάτεσι – Έτος 1914), 1 σ. – ∆ικηγορική υπόθεση Αντωνίου Σπ. Μάτεση: Φωκίων Σβορώνος κατά Ευσταθίου Γιαννόπουλου και ∆ιονυσίου Α. Σβορώνου (έγγραφα των ετών 1870-1911). – ∆ικηγορική υπόθεση Αντωνίου Σπ. Μάτεση: Ειρήνη Γ. Πιπιλή και Ιουλία Χρ. Ανδρίκου κατά Παν. Μαυρήλα και Ιωάννου Ριζόπουλου (έγγραφα των ετών 1923-1945).

Θέματα

Ιστορία, Ιστορία της οικογένειας, Νεοελληνική λογοτεχνία, Αλληλογραφία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 17:53:21

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ζάκυνθος 37.78333, 20.78333
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Σύρος 37.43333, 24.91667
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1685 έως: 1945

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα