Αρχείο Ανδρέα Μιχαλακόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Ανδρέα Μιχαλακόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Andreas Michalakopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος (1875-1938) υπήρξε πολιτικός της βενιζελικής παράταξης. Διετέλεσε πρωθυπουργός (7/10/1924-25/6/1925) και υπήρξε πολλές φορές υπουργός από το 1912 μέχρι το 1933. Για ένα χρόνο (1928-1929), ασχολήθηκε με την μελέτη της αναδιοργάνωσης της Μακεδονίας. Την περίοδο 1934-1935 ήταν γερουσιαστής. Στα τέλη του 1937 εξορίστηκε από τον Μεταξά στην Πάρο, παρότι ήταν άρρωστος, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας του και τον θάνατό του. Ο Μιχαλακόπουλος συνέβαλε στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής της πρώτης Βενιζελικής περιόδου (νόμοι για τα εργατικά ατυχήματα, τους συνεταιρισμούς κ.ά). Έλαβε μέρος στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη Συνθήκη των Σεβρών. Ως πρωθυπουργός υπέγραψε τη σύμβαση με την αμερικάνικη εταιρεία Ulen για την ύδρευση της Αθήνας και του Πειραιά και συνήψε το πρώτο προσφυγικό δάνειο. Ως υπουργός Εξωτερικών συνέβαλε στην εξομάλυνση των σχέσεων με τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία και προώθησε τη σύναψη των συμφώνων φιλίας με την Ιταλία και την Τουρκία. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Κοινωνία των Εθνών και σε πολλές διεθνείς συνδιασκέψεις. Η συλλογή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αλληλογραφία με πολιτικά πρόσωπα, στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, δημοσιογράφους, καθηγητές κ.ά. για θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Χειρόγραφα και αντίγραφα λόγων, εκθέσεων, μελετών, άρθρων, και ανακοινώσεων του Μιχαλακόπουλου. Υπομνήματα, εκθέσεις, νομοσχέδια για διάφορα οικονομικά και πολιτικά θέματα. Εφημερίδες και αποκόμματα. Φωτογραφίες (εντάχθηκαν στο Φωτογραφικό Αρχείο και στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στην Ψηφιοποιημένη συλλογή του Ε.Λ.Ι.Α.). Δομή του περιεχομένου: Φάκελος 1 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1912-1936) Υποφάκ. 1.1 Ν.Πολίτης (1918-1932) Υποφάκ. 1.2 Δ.Κακλαμάνος (1924-1936) Υποφάκ. 1.3 Ι.Ευταξίας, Γ.Στρέιτ, Α.Ρωμάνος (1912-1932) Υποφάκ. 1.4 Ε.Βενιζέλος (1920-1936) Φάκελοι 2-3 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1913-1938) Φάκελος 2 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1913-1931) Υποφάκ. 2.1 Αλληλογραφία, 1913-1925 Υποφάκ. 2.2 Αλληλογραφία, 1926-1928 Υποφάκ. 2.3 Αλληλογραφία, 1929 Υποφάκ. 2.4 Αλληλογραφία, 1930 Υποφάκ. 2.5 Αλληλογραφία, 1931 Φάκελος 3 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1917-1938) Υποφάκ. 3.1 Αλληλογραφία, 1932-1933 Υποφάκ. 3.2 Αλληλογραφία, 1934-1938 Υποφάκ. 3.3 Επιστολές Α.Μιχαλακόπουλου, 1917-1937 Φάκελος 4 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (1897-1937) Υποφάκ. 4.1 Χειρόγραφα μελετών, διαλέξεων, λόγων, άρθρων του Α.Μ. Υποφάκ. 4.2 Βιογραφικά στοιχεία για τον Μιχαλακόπουλο Υποφάκ. 4.3 Προσωπικά έγγραφα (1898-1916) Υποφάκ. 4.4 Οικογενειακή αλληλογραφία Υποφάκ. 4.5 Σημειωματάρια Φάκελος 5 ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ (1908-1934) Φάκελος 6 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (1930-1937) Φάκελος 7 ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ (1937-1966) Υποφάκ. 7.1 Συλλυπητήρια και κείμενα στη μνήμη του Μιχαλακόπουλου (1938,1940) Υποφάκ. 7.2 Δωρεά βιβλίων Μιχαλακόπουλου (1937-1966) Φάκελος 8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ Γ’ ΤΟΜΟΥ (“Μικταί σελίδες”) Φάκελος 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ (1962-1970) ΤΟΜΟΙ (8) ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Φάκελος 10 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (1917-1938) Φάκελος 11 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1915-1938) Φάκελος 12 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1930-1972) Φάκελος 13 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Φωτογραφημένα) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ιστορία, Πολιτική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:00:07

Μέγεθος

13 φάκελοι + 8 τόμοι αποκομμάτων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Αγγλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Η πρώτη εισαγωγή αποτελείτο από ένα ντοσιέ φωτοαντιγράφων επιστολών και αποκομμάτων που δωρήθηκε από τον ανιψιό του Σπύρο Μιχαλακόπουλο τον Μάρτιο του 1997. Η δεύτερη εισαγωγή περιελάμβανε το κυρίως αρχείο του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου που δωρήθηκε στο Ε.Λ.Ι.Α. από την εγγονή του Μαριλένα Παπαλεξοπούλου με την ευγενική φροντίδα του Σπύρου και της Ντόρας Μιχαλακοπούλου, τον Αύγουστο του 1997.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1893 έως: 1972

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα