Αρχείο Νικόλαου Ταζεδάκη (Συλλογή)

Τίτλος

Αρχείο Νικόλαου Ταζεδάκη (Συλλογή)

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Nikolaos Tazedakis Papers (Collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Παρουσίαση περιεχομένου: Τμήμα πρώτο: Έγγραφα και μovόφυλλα από τoυς αγώvες για τηv ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Περιλαμβάνονται αυτοκρατορικά φιρμάνια, (ανάμεσά τους το Χάττι Χουμαγιούν του 1856), διατάγματα των Γενικών Διοικητών Κρήτης, επιστολές των Γενικών Συνελεύσεων Κρητών προς τους Γενικούς Διοικητές, επιστολές χριστιανών και μουσουλμάνων πληρεξουσίων προς προξένους Μεγάλων Δυνάμεων, φύλλα και παραρτήματα κρητικών εφημερίδων κ.ά. (1839-1916) (2 φάκελοι). Τμήμα δεύτερο: Αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων ("Ελλάς", "Ελευθερία", "Δημοκρατία", "Μάχη", "Καθημερινά Νέα", "Ριζοσπάστης", "Δράσις", "Ελληνικόν Αίμα", "Ηνωμένος Τύπος", "Ριζοσπαστική Οργάνωσις"), καθώς και προκηρύξεις που αφορούν τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, την Κατοχή, την Απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά (6 κλασσέρ + 1 ντοσιέ). Τμήμα τρίτο: Ημερολόγιο Μέσης Ανατολής 14/1/1943-13/11/1944 και φωτογραφικό λεύκωμα από το μακεδονικό μέτωπο (1917-1918) του Νικολάου Ταζεδάκη, "Βιβλιάριον Μαθητευόμενου Ναυτικού" (1951) του Πάνου Ταζεδάκη (1 φάκελος). Βλ. και την αναλυτική περιγραφή του αρχείου στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A4%CE%91%CE%96%CE%95%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%97__%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A5_-_%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97.pdf

Θέματα

Ιστορία, Κρητικό ζήτημα, Κατοχή (1941-1944), Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Παράνομος τύπος

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 14:26:57

Μέγεθος

4 φάκελοι και 6 κλασέρ

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ιταλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο δωρήθηκε στο Ε.Λ.Ι.Α. κατά τμήματα. Το πρώτο και το δεύτερο τμήμα (το 1995 και τον Απρίλιο του 1997 αντίστοιχα) δωρήθηκαν από τον γιο του Παναγιώτη Ταζεδάκη, και το τρίτο τον Απρίλιο του 1999 από τη Μαρία Σταϊκίδου, σύζυγο του Παναγιώτη.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Μέση Ανατολή
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1839 έως: 1951

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα