Αρχείο Φαίδωνα Βεγλερή

Τίτλος

Αρχείο Φαίδωνα Βεγλερή

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Phaidon Vegleris Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Φαίδων Βεγλερής (Κωνσταντινούπολη, 1903) υπήρξε καθηγητής της Νομικής. Την περίοδο 1935-1968 δίδαξε Διοικητικό Δίκαιο στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της Απριλιανής δικτατορίας διετέλεσε εταίρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (1967-1974) και ήταν ο πρώτος που δίδαξε (από το 1970) σε γαλλικό πανεπιστήμιο το ειδικό μάθημα των «δικαιωμάτων του ανθρώπου» στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων. Παράλληλα, ανέπτυξε πλούσια δράση ενημέρωσης και πολεμικής για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Εργάστηκε ως μέλος της επιτροπής για τη σύνταξη του Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων (1951-1954) και διετέλεσε αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρουσίαση περιεχομένου: Αλληλογραφία, κείμενα άρθρων και διαλέξεων, μελέτες, αποκόμματα εφημερίδων, τεύχη περιοδικών, γνωμοδοτήσεις, σχέδια και στοιχεία νόμων και κανονισμών, σημειώσεις πανεπιστημιακών παραδόσεων που αφορούν τη διδασκαλία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Στρασβούργου, τη δράση του στο εξωτερικό την περίοδο της δικτατορίας, τη συμμετοχή του σε επιτροπές (Συμβούλιο της Ευρώπης, ανασύνταξη δημοτικής νομολογίας, οργάνωση υπηρεσιών των Υπουργείων Συντονισμού και Εσωτερικών, οργάνωση ΔΕΗ), μέρος του αρχείου της ομάδας «Δημοκρατική Ενημέρωση» (1976-1978), γνωμοδοτήσεις για το ίδρυμα Βουδούρη κ.ά.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Αντιδικτατορικός αγώνας

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 20:07:58

Μέγεθος

26 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : περιοδικά

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Φαίδων Βεγλερής

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά του Φαίδωνα Βεγλερή το Μάϊο του 1998 με την φροντίδα της Ισμήνης Αντωνούλα.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Στρασβούργο
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1937 έως: 1995

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα