Αρχείο Σάββα Παπαδόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Σάββα Παπαδόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Savvas Papadopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Σάββας Παπαδόπουλος ήταν «νομάρχης παρά τω πρωθυπουργώ» στη διάρκεια της Κατοχής. Παρουσίαση περιεχομένου: Το υλικό του αρχείου αποτελείται κυρίως από υπηρεσιακή αλληλογραφία του Παπαδόπουλου με διάφορα υπουργεία και νομαρχίες, τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας κ.ά. που αφορά κυρίως την αναδιοργάνωση νομαρχιών και τον επισιτισμό της χώρας. Συγκεκριμένα η αλληλογραφία αναφέρεται στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων νομαρχών σε επάρχους, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του νομού Έβρου (ίδρυση επαρχείων σε Ορεστιάδα και Φέρρες και κατάργηση της έδρας της νομαρχίας στο Διδυμότειχο), το «Συνέδριον νομαρχών και εφοδιασμού Νομαρχιών δια καυσίμου» (εξοικονόμηση και διανομή καυσίμων για αγροτική χρήση) (1942), τη γεωργική παραγωγή, τον τρόπο καταβολής των φόρων των αγροτών, και τις αγροτικές αποζημιώσεις στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Κιλκίς, Λάρισας, Ηλίας, Αργολίδας και Κορινθίας, τις υπουργικές αποφάσεις σε εφαρμογή του νόμου 183/1943 «περί δαπανών δι’ εκτάκτους ανάγκας Δημοσίας Ασφαλείας» (Ιούνιος 1943- Οκτώβριος 1944), τον επισιτισμό της Χίου, την πώληση μη βρώσιμου ελαίου από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου προς τους υπαλλήλους του γραφείου του πρωθυπουργού. Περιλαμβάνονται επίσης ένα υπόμνημα του Παπαδόπουλου προς τον πρωθυπουργό για την απαξίωση του νομίσματος (Ιούνιος 1942), αλληλογραφία για οικονομικά και διοικητικά του γραφείου του πρωθυπουργού και ημερολογιακές σημειώσεις Κατοχής του Παπαδόπουλου.

Θέματα

Ιστορία, Γερμανική κατοχή, Αρχές κατοχής, Επισιτισμός

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 18:27:03

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1941 έως: 1944

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα