Αρχείο Κλέαρχου Μαρκαντωνάκη

Τίτλος

Αρχείο Κλέαρχου Μαρκαντωνάκη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Klearchos Markantonakis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Περιεχόμενο συλλογής: Επιστολές Ε.Βενιζέλου προς Κ. Μαρκαντωνάκη, λόγοι και σημειώσεις Βενιζέλου, νόμοι και νομοσχέδια. -Είκοσι τέσσερις επιστολές Βενιζέλου προς Μαρκαντωνάκη (1897-1928): 1) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. [1897] 2) Επιστολή Ε.Β. και Κ.Μάνου προς Κ.Μ. (Χανιά, 8 Μαρτίου 1905) 3) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Θέρισον, 26 Μαΐου 1905) 4) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Θέρισον, 10 Οκτωβρίου 1905) 5) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. και Βασίλη [Σκουλά] (Θέρισον, 14 Οκτωβρίου 1905) 6) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Θέρισον, 25 Οκτωβρίου 1905) 7) Αντίγραφο επιστολής Ε.Β. προς Γεώργιο (;) (Χανιά, 17 Ιουνίου 1909) 8) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (χ.χ.) 9) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Balboa, 14 Φεβρουαρίου 1922) 10) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (5 Ιουνίου 1922) 11) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Λωζάννη, 3 Φεβρουαρίου 1923) 12) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Παρίσι, 7 Φεβρουαρίου 1923) 13) Επιστολικό δελτάριο Ε.Β. προς Κ.Μ. (Λωζάννη, 29 Ιουνίου 1923) 14) Επιστολικό δελτάριο Ε.Β. προς Κ.Μ. (Λωζάννη, 19 Ιουλίου 1923) 15) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Παρίσι, 25 Σεπτεμβρίου 1923) 16) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Valmont, 11 Οκτωβρίου 1923) 17) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Wengen, 6 Αυγούστου 1924) 18) Επιστολικό δελτάριο Ε.Β. προς Κ.Μ. (Wengen, 7 Αυγούστου 1925) 19) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Παρίσι, 9 Μαρτίου 1926) 20) Επιστολή (κολοβή) Ε.Β. προς Κ.Μ. (Παρίσι, 21 Ιανουαρίου 1927) 21) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Χανιά 31 Μαΐου 1927) 22) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Παρίσι, 16 Μαρτίου 1928) 23) Επιστολή Ε.Β. προς Κ.Μ. (Aix les Bains ,1928) 24) Επιστολή Έλενας Βενιζέλου προς Κ.Μ. (χ.χ.). -Αλληλογραφία Βενιζέλου (1904-1916): επιστολή Γ. Ε. Μητσοτάκη προς Ε. Β. (Ηράκλειο, 29 Μαΐου 1904), σχέδιο επιστολής Ε.Β. προς πρίγκιπα Γεώργιο, δακτυλόγραφο αντίγραφο επιστολής προς πρόεδρο κυβερνήσεως (Θ.Δεληγιάννη), αντίγραφο επιστολής προς Κ. Δ. Σταμάτη (1905-1916). -Προεκλογικός λόγος Βενιζέλου στα Χανιά και λόγος προς το θεσσαλικό λαό (16 χφ σελίδες) (1906, 1917). -Χειρόγραφες σημειώσεις Βενιζέλου για τη Θράκη. -Νόμοι και νομοσχέδια της Κρητικής Πολιτείας: χειρόγραφος κατάλογος νόμων, νομοσχέδια “περί κυρώσεως συμβάσεως περί περιφερικής ακτοπλοΐας της Νήσου” και “περί συστάσεως επιθεωρήσεως και εξελέγξεως των οικονομικών” (1908).

Θέματα

Ιστορία, Πολιτική ιστορία, Ελευθέριος Βενιζέλος, Κρητική Πολιτεία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:27:49

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από κα Ρούσσου, 1996.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Θράκη 41, 25.5
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1897 έως: 1928

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα