Συλλογή τεκμηρίων: Ανακριτική Επιτροπή Ελέγχου Δοσιλόγων Μικράς Ασίας

Τίτλος

Συλλογή τεκμηρίων: Ανακριτική Επιτροπή Ελέγχου Δοσιλόγων Μικράς Ασίας

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Documents Collection: Investigating Committee on Persons liable for the Asia Minor Catastrophe (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η Ανακριτική Επιτροπή Ελέγχου Δοσιλόγων Μικράς Ασίας (ΑΕΕΔΜΑ), με πρόεδρο τον στρατηγό Κ. Μαζαράκη-Αινιάν, συστήθηκε από το Υπουργείο Στρατιωτικών μετά την κατάργηση της Ανακριτικής Επιτροπής Επιχειρήσεων Μικράς Ασίας, η οποία είχε συγκροτηθεί με απόφαση της Επανάστασης του 1922 τον Φεβρουάριο του 1923 για να ενεργήσει διοικητικές ανακρίσεις για τα γεγονότα της δεύτερης περιόδου της Μικρασιατικής Εκστρατείας (από 1ης Νοεμβρίου 1920 έως την καταστροφή). Τα έγγραφα αποτελούν τμήμα του ανακριτικού υλικού που συγκέντρωσε η ΑΕΕΔΜΑ κατά την εκτέλεση του έργου της, και κατέθεσε στην Υπηρεσία Πολεμικών Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τα έγγραφα αποτελούνται από υπομνήματα, εκθέσεις πεπραγμένων, καταθέσεις αξιωματικών του στρατού που ανακρίθηκαν με σκοπό τη διευκρίνιση γεγονότων και τον καταλογισμό ευθυνών για τη δράση του ελληνικού στρατού στην τελευταία φάση της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Αναλυτικός κατάλογος εγγράφων: 1) Υπόμνημα (αντίγραφο) Αρχηγού Επιτελείου Στρατιάς Μ. Ασίας (Ιούνιος 1922), 2) Β΄ Σώμα Στρατού, ΧΙΙΙ Μεραρχία, Διοικητής Μ. Καϊμπαλής (συν/χης), «Έκθεσις πεπραγμένων υπό της μεραρχίας κατά τας επιχειρήσεις από 13ης Αυγούστου μέχρι 20 ιδίου 1922. Συνταχθείσα εν Κιρ Σεχήρ την 8η Ιανουαρίου 1923» [28 δακτυλογραφημένες σελίδες με χειρόγραφες διορθώσεις ή προσθήκες], 3) Σημεία και ερωτήματα προς διαλεύκανση που συνέταξε η Ανακριτική Επιτροπή Ελέγχου Δοσιλόγων Μ. Ασίας στις συνεδριάσεις της 4ης – 8ης Αυγούστου και 3ης – 18ης Σεπτεμβρίου 1925, με βάση τις εκθέσεις πεπραγμένων του Κ. Ι. Μαζαράκη, των στρατηγών Τρικούπη, Δημαρά και του συνταγματάρχη Πλαστήρα, 4) Επιστολή και υπόμνημα υποστράτηγου Κ. Πάλλη προς την ΑΕΕΔΜΑ (Αθήνα, 2 Μαρτίου 1926) [3+12 σελίδες], 5) Έγγραφη κατάθεση του εν αποστρατεία συνταγματάρχη της Επιμελητείας Παναγιώτη Πετρίτη σε ερωτήματα που του υπεβλήθησαν από τα μέλη της ΑΕΕΔΜΑ (Αθήνα, 11 Μαρτίου 1926), 6) Γνώμη του υποστράτηγου Ι. Νεγρεπόντη για τη δράση του στρατηγού Ν. Τρικούπη (συνεδρίαση Ανακριτικής Επιτροπής 22/4/1926), 7) Έκθεση εξετάσεως μάρτυρος Παράσχου Μελισηνού, αντισυνταγματάρχη Πυροβολικού (Μάρτιος 1926), 8) «Κατάστασις γενική εμφαίνουσα τα ονόματα (332) των εξ αιχμαλωσίας επανελθόντων αξιωματικών απάντων των όπλων και σωμάτων ως και διευθύνσεις αυτών» (χ.χ.).

Θέματα

Ιστορία, Μικρασιατική Εκστρατεία

Τελευταία τροποποίηση

2016-02-05 12:32:32

Μέγεθος

1φφ (8 έγγραφα)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά, Ιούλιος 1998

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Μικρά Ασία
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1922 έως: 1926

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα