Αρχείο Μάνου Παυλίδη

Τίτλος

Αρχείο Μάνου Παυλίδη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

Greek : Manos Pavlidis Papers

Περιγραφή

Greek : Μακέττες εξωφύλλων και διαφημιστικών φυλλαδίων του περιοδικού "Δημοσιότης και προβολή", επιστολές του εκδότη του περιοδικού Μάνου Παυλίδη, προς ελληνικές επιχειρήσεις. Συγχαρητήριες επιστολές αναγνωστών του περιοδικού "Αεροπορικά Νέα" το οποίο επίσης εξέδιδε, αλληλογραφία του με ξένες επιχειρήσεις και οργανισμούς για την προώθηση πωλήσεων και συνδρομών του περιοδικού του "Greek Publicity Reporter". Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λογοκριμένα δοκίμια των περιοδικών "Δημοσιότης και προβολή" και "Αεροπορικά Νέα" (Απρίλιος-Ιούλιος 1967). Η σειρά των περιοδικών έχει ενταχθεί στην ενότητα περιοδικών του Ε.Λ.Ι.Α.

Θέματα

Ιστορία, Περιοδικός τύπος

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:36:51

Μέγεθος

2 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1953 έως: 1973

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα