Αρχείο οικογένειας Αλαμάνου

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Αλαμάνου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Alamanos Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το υλικό περιέχει αλληλογραφία του βουλευτή Κερκύρας Περικλή Α. Αλαμάνου, πιστοποιητικά κατοχής αμπέλων και χωραφιών κατοίκων Δήμου Μεσοχωριτών, σχολικά τετράδια της συζύγου του Ελένης, το γένος Μιζότερα, δικαστικά και άλλα έγγραφα κτηματικών υποθέσεων της οικογένειας Μιζότερα (1799-1903). Υπηρεσιακά έγγραφα του Σπυρίδωνα Π. Αλαμάνου, κυρίως από την περίοδο που υπηρετούσε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στην Αστυνομία Ιθάκης (1897) και έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν τις εκλογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του αδελφού του, δικηγόρου και βουλευτή Κερκύρας, Κωνσταντίνου Π. Αλαμάνου (κυρίως 1890-1911). Η ταξινόμηση έχει γίνει κατά πρόσωπα της οικογένειας και θεματικά. Στον κατάλογο αρχείων του Ε.Λ.Ι.Α. και στα παλαιά δελτία εισαγωγής των αρχείων (έως το 1999) καταγράφονταν τρία αρχεία με διαφορετικούς τίτλους και αριθμούς εισαγωγής: αρχείο Αλαμάνου Κωνσταντίνου, βουλευτού Κερκύρας, αρ. comp. 2 (αγορά από Α. Ραπίδη), αρχείο Αλαμάνου Σπυρίδωνος, αστυνόμου Ιθάκης, αρ. comp. 31 (αγορά) και αρχείο Μιζοτέρου οικογένειας, αρ. comp. 232 (αγορά). Ύστερα από προσεκτική εξέταση του αρχειακού υλικού και των τριών αρχειακών ενοτήτων, διαπιστώθηκε ότι τα τεκμήρια είχαν κοινή προέλευση και αναφέρονταν σε πρόσωπα της ίδιας οικογένειας (στον Περικλή και Κωνσταντίνο Αλαμάνο, πατέρα και γιο αντίστοιχα, στην οικογένεια της συζύγου και μητέρας Ελένης, το γένος Σπ. Μιζότερα, και στον άλλο γιο, Σπυρίδωνα Π. Αλαμάνο) και γι’ αυτό θεωρήθηκε σωστότερο να ενοποιηθούν και να ταξινομηθούν ως ένα ενιαίο οικογενειακό αρχείο.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Τοπική ιστορία, Πολιτική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 14:33:59

Μέγεθος

2 φάκελοι RB

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Κέρκυρα 39.62, 19.91972
Ιόνια Νησιά 38.97649, 20.37277
Ιθάκη 38.38419, 20.67078
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1799 έως: 1953

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα