Αρχείο Μιχαήλ Σοφιανού

Τίτλος

Αρχείο Μιχαήλ Σοφιανού

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Michail Sofianos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η Elise Jane Rose, αγγλικής καταγωγής, παντρεύτηκε σε πρώτο γάμο τον Hubert James d’ Este και απέκτησε μαζί του δύο παιδιά. Όταν έμεινε χήρα παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο το λοχαγό του Μηχανικού Νικόλαο Μ.Σοφιανό. Ο Μιχαήλ, γιος του Νικολάου, ήταν γραμματέας του πρίγκιπα Νικολάου. Ο Νικόλαος (1872-1938) ήταν ο τριτότοκος γιος του βασιλιά Γεωργίου Α΄ και της Όλγας. Φοίτησε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους. Ακολούθησε τον Κωνσταντίνο και στις δύο απομακρύνσεις του από την Ελλάδα, και επανήλθε μετά την παλινόρθωση της βασιλείας, το 1935. Παντρεύτηκε το 1902 στην Πετρούπολη τη μεγάλη δούκισσα της Ρωσίας Ελένη και απέκτησε μαζί της τρεις κόρες. Ο Νικόλαος ασχολήθηκε με το θέατρο και τη ζωγραφική. Έγραψε κωμωδίες με το ψευδώνυμο Μάρκος Μαρής και εξέθεσε έργα ζωγραφικής σε εκθέσεις στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Παρουσίαση περιεχομένου: Φάκελος 1 Μιχαήλ Ν.Σοφιανός (1840-1965) 1.1 Οικογενειακά -προσωπικά (1840-1956) 1.2 Αλληλογραφία Μιχαήλ Ν.Σοφιανού (1923-1965) 1.3 Προσκλήσεις, προγράμματα τελετών (1936-1965) Φάκελος 2 Πρίγκιπας Νικόλαος (1886-1933) 2.1 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (1886-1895) 2.2 Βασιλικό Θέατρο (1915-1916) 2.3 Προσωπικά πρίγκιπος (1914-1933) 2.4-5 Οικονομικά - Έξοδα διαβιώσεως (1913-1916, 1922) Βλ. και την αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου στο http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3__%CE%9C%CE%99%CE%A7%CE%91%CE%97%CE%9B.pdf

Θέματα

Ιστορία, Βασιλεία, Βασιλική οικογένεια

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:43:54

Μέγεθος

2 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Φυσικό Αντικείμενο : σημαίες/λάβαρα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1840 έως: 1965

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα