Αρχείο Πλάτωνα Χατζημιχάλη

Τίτλος

Αρχείο Πλάτωνα Χατζημιχάλη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Platon Chatzimichalis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Πλάτων Χατζημιχάλης (1884-1964;) γεννήθηκε στη Σμύρνη και ήταν έμπορος, γιος του Θεόδωρου Σκουλικίδη. Λόγω οικονομικών δυσκολιών της οικογένειας, υιοθετήθηκε από τον Νίκο (;) Χατζημιχάλη για να σπουδάσει στη Γερμανία. Διατηρούσε γερμανικές αντιπροσωπείες στην Ελλάδα. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου (1941-1942). Το 1945 καταδικάστηκε σε 20 χρόνια πρόσκαιρα δεσμά γιατί ανάγκασε τους έλληνες καπνοπαραγωγούς να πουλήσουν καπνά στους Γερμανούς. Παντρεύτηκε την Αγγελική Κολυβά (Χατζημιχάλη) και απέκτησαν μαζί ένα γιο, τον Νίκο Χατζημιχάλη. Το αρχείο περιλαμβάνει ένα αντίγραφο της καταδικαστικής απόφασης του ειδικού δικαστηρίου Αθηνών κατά των υπουργών της κατοχικής κυβέρνησης Τσολάκογλου (Μάιος 1945), σχέδια υπομνήματος και αίτησης χάριτος Π. Χατζημιχάλη προς το Συμβούλιο Χαρίτων (1949), επιστολές Π. Χατζημιχάλη και άλλων φυλακισμένων πρώην υπουργών της κατοχικής κυβέρνησης προς διάφορους με στόχο την απονομή χάριτος (1950), φυλλάδια περί δοσιλογισμού (1947). Επίσης υπάρχουν τα χειρόγραφα κείμενα των μελετών του “Η οικονομική διείσδυσις των ιταλικών δημοκρατιών του Μεσαίωνος εις το Βυζάντιον” και “Η Εμπορική μεσολάβησις”. Τέλος, το αρχείο περιλαμβάνει μέρος της αλληλογραφίας του (κυρίως καρτ ποστάλ και ευχετήριες κάρτες), διάφορα προσωπικά (διαβατήρια, βιβλιάρια, ιατρικά), και ποικίλα έγγραφα. Στο αρχειακό υλικό του δευτέρου υποφακέλου εντάχθηκε υλικό που βρέθηκε σύμμεικτο με αρχειακό υλικό του Αλεξίου και Κωνσταντίνου Κολυβά (ο Αλέξιος Κολυβάς ήταν πατέρας της Αγγελικής Χατζημιχάλη). Βλ. και αναλυτική περιγραφή του αρχείου στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A7%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A3__%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf.

Θέματα

Ιστορία, Κατοχή (1941-1944), Δοσιλογισμός, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολιτική ιστορία, Κυβέρνηση Τσολάκογλου

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 18:25:04

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της Έρσης Χατζημιχάλη, κόρης της Αγγελικής Χατζημιχάλη (Ιούλιος 1997).

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1940 έως: 1950

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα