Αρχείο Ορεινού Νοσηλευτικού Τμήματος (Γ2)

Τίτλος

Αρχείο Ορεινού Νοσηλευτικού Τμήματος (Γ2)

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Περιγραφή

Greek : Το Γ/2 Ορεινό Νοσηλευτικό Τμήμα υπαγόταν στη μονάδα 750, που ανήκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού. Το αρχείο περιλαμβάνει κοινοποιήσεις διαταγών και εγκυκλίων των διευθύνσεων επιμελητείας του Υπουργείου Στρατιωτικών, του Γενικού Στρατηγείου και του Γ΄ Σώματος Στρατού. Οι διαταγές αναφέρονται κυρίως σε θέματα μισθοδοσίας, προαγωγών και επιδομάτων αξιωματικών, συσσιτίου (περιέχονται μεταξύ άλλων και σχετικοί πίνακες χορηγούμενων ποσοτήτων και τιμών των ειδών), ρουχισμού, χρησιμοποίησης αλβανικών νομισμάτων στις συναλλαγές, χορήγησης τσιγάρων, κονιάκ κ.ά. Το μεγαλύτερο μέρος των εγγράφων καλύπτει την περίοδο της στρατοπεύδευσης της μονάδας στην Κορυτσά.

Θέματα

Ιστορία, Στρατιωτική ιστορία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Στρατιωτική διοίκηση, Ένοπλες Δυνάμεις, Στρατός Ξηράς,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 14:06:55

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ορεινό Νοσηλευτικό Τμήμα

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά τον Αύγουστο του 1998

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Κορυτσά, Αλβανία
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1940 έως: 1941

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα