Αρχείο οικογένειας Ροϊλού

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Ροϊλού

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Roilos Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Οι Ροϊλοί ήταν οκογένεια αγωνιστών απο τη Στεμνίτσα της Αρκαδίας. Ο Γεώργιος Χ.Ροϊλός (1796;-1886) ήταν αντισυνταγματάρχης της Φάλαγγας. Ως οπλαρχηγός του Θ.Κολοκοτρώνη πολέμησε στις μάχες του Βαλτετσίου, Τριπόλεως, Δερβενακίων, Τρικόρφων κ.ά. Μετά την Επανάσταση τού ανατέθηκαν αποστολές καταδίωξης ληστών, διετέλεσε πάρεδρος του Ειρηνοδικείου και υπηρέτησε ως δασονόμος Περαχώρας. Αδέλφια του ήσαν οι Νικόλαος (έπεσε μαχόμενος με τον θείο του Κωνσταντίνο Ροϊλο στη μάχη του Δραγατσανίου), Δημήτριος (λοχαγός της Φάλαγγας που πέθανε το 1866) και Αργύριος. Ο Βασίλειος Ροϊλός, ταγματάρχης της Φάλαγγας, διετέλεσε δήμαρχος Στεμνίτσας, ο δε Αναγνώστης Ροϊλός ειρηνοδίκης Καρύταινας. Παρουσίαση περιεχομένου: Επιστολές, ανακοινώσεις, πιστοποιητικά, διαταγές των Ι. Κολοκοτρώνη, Δ. Πλαπούτα, Ν. Σταματελόπουλου, Μ. Δεληγεώργη, Κ. Δεληγιάννη, υπουργείου Οικονομικών που αφορούν τις ενέργειες του Γεωργίου Ροϊλού στην καταδίωξη της ληστείας και την υπηρεσία του ως δασονόμου καθώς και μερικά έγγραφα σχετικά με άλλα μέλη της οικογένειας. Περιλαμβάνονται επίσης ποικίλα δικαιοπρακτικά έγγραφα και επιστολές της περιόδου της Επανάστασης καθώς και μετεπαναστατικά. Δομή περιεχομένου: 1.1 Διάφορα έγγραφα οικογενειακά και επιστολαί (1822-1897) 1.2 Αρχείον παλαιών εγγράφων οικογενείας”. Δικαιοπρακτικά έγγραφα και επιστολές (1815-1858) 1.3 “Διάφορα” (1855-1894) Βλ. και αναλυτική παρουσίαση στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A1%CE%9F%CE%AA%CE%9B%CE%9F%CE%A5__%CE%9F%CE%99%CE%9A.pdf

Θέματα

Ιστορία, Ελληνική Επανάσταση, Ληστεία, Ιστορία της οικογένειας

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 18:01:38

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Στεμνίτσα 37.55496, 22.08137
Πελοπόννησος 37.62728, 22.43958
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1815 έως: 1897

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα