Αρχείο Ντίνας Αιλιανού-Τσίγκου

Τίτλος

Αρχείο Ντίνας Αιλιανού-Τσίγκου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Dina Ailianou-Tsigkou Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η δικηγόρος Ντίνα Αιλιανού-Τσίγκου διετέλεσε αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής και υπήρξε δικαστική αντιπρόσωπος σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Το αρχείο αποτελείται από έντυπο κυρίως υλικό που αφορά την υπηρεσία της Ντίνας Αιλιανού-Τσίγκου ως δικαστικής αντιπροσώπου σε βουλευτικές και δημοτικές εκλογές, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο δημοψήφισμα του 1968 (1961-1990). Περιέχονται κατάλογοι βουλευτών, εσωτερικοί κανονισμοί, πρακτικά Βουλής κ.ά. (1951-1984), αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων σχετικά με την πνευματική κίνηση και την πολιτική ζωή στην Ελλάδα, προεκλογικό υλικό κομμάτων (1985-1996), διάφορα έντυπα (1927-1950), τεύχη τοπικών περιοδικών Αγίων Αναργύρων και Νέων Λιοσίων. Τέλος, περιλαμβάνεται πλούσια σειρά εφημερίδων Αντιστασιακού Τύπου. Τα φύλλα του παράνομου Τύπου έχουν ενταχθεί στην αντίστοιχη ενότητα του Ε.Λ.Ι.Α.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολιτική ιστορία, Τύπος, Εθνική Αντίσταση

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 14:31:42

Μέγεθος

6 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ντίνα Αιλιανού-Τσίγκου

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο αποκτήθηκε με διαδοχικές δωρεές της Ντίναw Αιλιανού - Τσίγκου, που πραγματοποιήθηκαν τις εξής περιόδους: 1992, Νοέμβριος 1996, Οκτώβριος 1999 και Μάρτιος 2001 και Ιούνιος 2005.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1927 έως: 1996

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα