Αρχείο Αντώνιου Μαυρογορδάτου

Τίτλος

Αρχείο Αντώνιου Μαυρογορδάτου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Antonios Mavrogordatos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Αντώνιος Μαυρογορδάτος ήταν σημαίνων οικονομικός παράγοντας της Σύρου. Διετέλεσε επανειλημμένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου και αντιδήμαρχος της Ερμούπολης. Το 1892 ήταν υποψήφιος με το τρικουπικό κόμμα, ενώ την περίοδο 1883-1885 διετέλεσε υποπρόξενος του βασιλείου της Σουηδίας – Νορβηγίας στη Σύρο. Περιεχόμενο της συλλογής: Αλληλογραφία σχετική με τη συμμετοχή του Α. Μαυρογορδάτου στο δημοτικό συμβούλιο της Ερμούπολης (1877-1885), τον διορισμό του ως υποπρόξενου του βασιλείου Σουηδίας – Νορβηγίας και την παραίτησή του από τη θέση αυτή, την Ελληνική Ατμοπλοΐα (1892-1894), και τη σμύριδα Νάξου. Περιέχονται επίσης λίγα έγγραφα που αφορούν την οικογένεια Βικάτου.

Θέματα

Ιστορία, Ελληνική ατμοπλοΐα, Οικονομική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:03:28

Μέγεθος

1 φφ

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Σύρος 37.43333, 24.91667

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1877 έως: 1908

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα