Αρχείο Χαρίλαου Καρβέλλη

Τίτλος

Αρχείο Χαρίλαου Καρβέλλη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Charilaos Karvellis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιλαμβάνει πέντε (5) πιστοποιητικά που αφορούν τους Παντελή και Νέστορα Καρβέλλη: πιστοποιητικό γεννήσεως Παντελή Καρβέλλη από τον Δήμο Παλέων Κεφαλονιάς (1902), τρία (3) πιστοποιητικά από το ελληνικό προξενείο Καΐρου («διαμονητήριον» στον Χρήστο Οικονομίδη, φύλλο πορείας Νέστορα Καρβέλλη, πιστοποιητικό ιθαγένειας του Νέστορα Καρβέλλη) και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του ίδιου από τη Μυτιλήνη.

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 18:27:02

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Μυτιλήνη 39.11, 26.55472
Κεφαλονιά 38.12227, 20.50246
Πορτ Σάιντ 30.06263, 31.24967
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1902 έως: 1925

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα