Αρχείο Χαρίλαου Τρικούπη

Τίτλος

Αρχείο Χαρίλαου Τρικούπη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Charilaos Trikoupis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Χαρίλαος Τρικούπης (1832-1896) γεννήθηκε στο Ναύπλιο. Παρακολούθησε το γυμνάσιο στην Αθήνα (μαθητής του Γεωργίου Γενναδίου) και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Παρίσι. Το 1856, αφού απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα, διορίστηκε γραμματέας στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο και το 1862 ανέλαβε την εκπροσώπηση της Ελλάδας μετά την αποχώρηση του πατέρα του από την πρεσβεία. Την ίδια χρονιά εκλέχθηκε πληρεξούσιος της Ελληνικής Κοινότητας Λονδίνου στη Συντακτική Συνέλευση των Ελλήνων και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της συνθήκης για την Ένωση της Επτανήσου. Το 1865 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Μεσολογγίου. Το 1866 μετείχε στην κυβέρνηση Αλ. Κουμουνδούρου ως υπουργός Εξωτερικών, ενώ απομακρύνθηκε ένα χρόνο αργότερα από τον Γεώργιο Α΄ λόγω διαφωνίας για το Κρητικό ζήτημα. Το 1872 ίδρυσε μαζί με τους Κ. Λομβάρδο, Αθαν. Πετμεζά, Κ. Σαράβα κ.ά. το "Πέμπτο Κόμμα". Το 1874 δημοσίευσε στην εφημερίδα "Καιροί" δύο άρθρα που του κόστισαν ολιγοήμερη φυλάκισή. Από το 1875 μέχρι το θάνατο του σχημάτισε επτά κυβερνήσεις: 1875, 1878, 1880, 1882- 1885, 1886-1890, 1892-1893 και 1893-1895, στις οποίες εκτός από την πρωθυπουργία είχε αναλάβει πολλές φορές τα υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών. Στην εκλογική αναμέτρηση του Απριλίου 1895 δεν εξελέγη βουλευτής στην περιφέρειά του. Αποσύρθηκε από την πολιτική και εγκαταστάθηκε στις Κάννες της νότιας Γαλλίας, όπου πέθανε έναν χρόνο αργότερα. Ο Χαρίλαος Τρικούπης υπήρξε ένας από τους πολιτικούς που σχετίστηκαν με την καθιέρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος, τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής και πολιτικής ζωής (φορολογικοί νόμοι, πολιτική εκπροσώπηση), την αναδιάρθρωση του στρατού και του ναυτικού και την εκτέλεση δημοσίων έργων. Παρουσίαση περιεχομένου: Αλληλογραφία με τον βασιλέα Γεώργιο Α΄ (1867-1893), με υπουργούς (1877-1895), με έλληνες πρεσβευτές (1867-1894), με τους πρεσβευτές της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ιταλίας, Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών (1867-1894), ιδιωτική αλληλογραφία με Έλληνες και ξένους (1862-1895), υπομνήματα, υπηρεσιακά έγγραφα και αλληλογραφία σχετική με τα δάνεια της περιόδου 1883-1886 και 1892-1893. Στο ΕΛΙΑ υπάρχει κατάλογος όλων των εγγράφων που περιέχονταν στους πρώτους εννέα τόμους/λευκώματα του αρχείου. Βλ. την καταγραφή τίτλων και ενδείξεων στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A3__%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A3.pdf. Συνοπτικό διάγραμμα περιεχομένου σε επίπεδο φακέλου: Φάκελος 1 [Τόμος/λεύκωμα 1]. Αλληλογραφία με βασιλέα Γεώργιον και Αυλήν (1867-1894). Φάκελος 2 [Τόμος/λεύκωμα 2]. Αλληλογραφία με ξένους ή Έλληνες εξωτερικού (1887-1894). Φάκελος 3 [Τόμος/λεύκωμα 3]. Επιστολαί Ελλήνων και ξένων (1886-1890). Φάκελος 4 [Τόμος/λεύκωμα 4]. Υπηρεσιακά έγγραφα (1877-1888). Φάκελος 5 [Τόμος/λεύκωμα 5]. Δανείου προκαταβολών - Σκουλούδη (1883-1886). Φάκελος 6 [Τόμος/λεύκωμα 6]. Αλληλογραφία με πρεσβευτές (1886-1890). Φάκελος 7 [Τόμος/λεύκωμα 7]. Αλληλογραφία Ελλήνων και αλλοδαπών (1882-1884). Φάκελος 8 [Τόμος/λεύκωμα 8]. Περί διαδοχικών συνθηκών (1852-1867). Φάκελος 9 [Τόμος/λεύκωμα 9]. Αλληλογραφία με πρεσβευτές (1886-1893). Φάκελος 10 [Τόμος/λεύκωμα 10]. Αλληλογραφία με πρεσβευτές Αγγλίας (1867-1894). Φάκελος 11 [Τόμος/λεύκωμα 11]. Αλληλογραφία με πρεσβεία Ελλάδος Λονδίνου καθώς και με Έλληνες (1877). Φάκελος 12 [Τόμος/λεύκωμα 12]. Υπομνήματα και αλληλογραφία περί στρατιωτικών θεμάτων (1880-1892). Φάκελος 13 [Τόμος/λεύκωμα 13]. Αλληλογραφία πρεσβευτών Ελλάδος (1886-1894). Φάκελος 14 [Τόμοι/λευκώματα 14-15]. Αλληλογραφία ξένων πρεσβευτών - Διακανονισμός Δανείου (1883-1893), Περί Εθνικής Τραπέζης (1888-1895). Φάκελος 15 [Τόμος/λεύκωμα 16]. Αλληλογραφία με εξωτερικόν (1892-1895). Φάκελος 16 [Τόμος/λεύκωμα 17]. Αλληλογραφία με Έλληνες (1878-1882). Φάκελος 17 [Τόμος/λεύκωμα 18]. Υπουργείου Εσωτερικών υπηρεσιακά (1887-1894). Φάκελος 18 [Τόμος/λεύκωμα 19]. Αλληλογραφία με Έλληνες (1866-67) - Εξωτερικού ξένων, ξένων εν Αθήναις, υπομνήματα (1875). Φάκελος 19 [Τόμος/λεύκωμα 20]. Περί συνάψεως δανείου αλληλογραφία (1893). Φάκελος 20 [Τόμοι/λευκώματα 21-22]. Αλληλογραφία με ξένους (1864-1893). Φάκελος 21 [Τόμος/λεύκωμα 23]. Αλληλογραφία με υπουργούς (1877, 1892-1895). Φάκελος 22 [Τόμοι/λευκώματα 24-25]. [Αλληλογραφία με πρεσβευτές (1880-1882)] - Αλληλογραφία με διάφορους ξένους (1891-1892). Φάκελος 23 [Τόμοι/λευκώματα 26-27]. Ιδιαίτερα εκ Λονδίνου (1862-1864) - Δάνειο (1894). Φάκελος 24 [Τόμοι/λευκώματα 28-29]. Αλληλογραφία με Έλληνες και ξένους (1885-1890) - Αλληλογραφία (1895). Φάκελος 25 [Τόμος/λεύκωμα 30]. Αλληλογραφία με πρεσβευτάς και διαφόρους (1867-1878). Φάκελος 26 [Τόμος/λεύκωμα 31]. Αλληλογραφία με ξένους πρεσβευτάς εις Αθήνας (1867-1885). Φάκελος 27 [Τόμος/λεύκωμα 32]. Αλληλογραφία (1876-1877). Φάκελος 28 [Λυτά 33-34-35]. Συμβιβασμού-Πρεσβευτών Λονδίνου και Βερολίνου (1893-1894). Φάκελος 29 [Λυτά 36-37-38]. Αλληλογραφία με Έλληνες (1895). Φάκελος 30 [Λυτά 39]. Αλληλογραφία με Έλληνες και ξένους (1880-1896 κυρίως 1892-1893).

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολιτικά κόμματα, Πολιτική ιστορία, Διπλωματική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2019-01-22 12:17:19

Μέγεθος

30 φάκελοι (39 τόμοι/λευκώματα + λυτά)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Σοφία Τρικούπη

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Με την από 12 Αυγούστου 1912 διαθήκη της η Σοφία Τρικούπη κατέστησε κληρονόμους της τον εξάδελφό της Κωνσταντίνο Θ. Τρικούπη και τον πρώην γραμματέα του αδελφού της Κωνσταντίνο Παπαλουκά, από τους οποίους ζήτησε να συμμορφωθούν με τις προφορικές εντολές της για τη φύλαξη και την παράδοση στην έρευνα των αρχείων του πατέρα και του αδελφού της τα οποία είχε στην κατοχή της. Στα χέρια του Κ.Παπαλουκά περιήλθαν, εκτός από ολόκληρο το αρχείο Σπυρίδωνος Τρικούπη, οι 30 τόμοι/λευκώματα του αρχείου Χαριλάου Τρικούπη καθώς και τα διπλώματά του και αργότερα το σύνολο των δύο αρχείων βρέθηκε στα χέρια του μικρανηψιού του, δικηγόρου Χάρη Νιανιάρα, από τον οποίο τα αγόρασε το ΕΛΙΑ. Τα λυτά έγγραφα του αρχείου Χαριλάου Τρικούπη (6 φάκελοι) περιήλθαν, μεταξύ άλλων, στα χέρια του εξαδέλφου Κωνσταντίνου Θ. Τρικούπη και αργότερα στα χέρια του εγγονού του, βουλευτή Κωνσταντίνου Σπ. Τρικούπη, ο οποίος τα δώρισε στο Ε.Λ.Ι.Α. Αγορά (3.000.000 δρχ.) το 1985 και συμπληρωματική δωρεά από Κωνστ. Τρικούπη το 1988 και 1989.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1862 έως: 1898

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα