Στεμνιτσα (Συλλογή Σταμίρη)

Τίτλος

Στεμνιτσα (Συλλογή Σταμίρη)

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Stemnitsa (Stamiris Collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Γεώργιος Ανάργυρου Σταμίρης γεννήθηκε το 1914 στην κοινότητα Υψούντος του νομού Αρκαδίας. Πέθανε μετά το 1990 (;). Η συλλογή περιλαμβάνει δικαιοπρακτικά έγγραφα (πωλητήρια, προικοσύμφωνα, ομολογίες) που αφορούν κυρίως κατοίκους της κοινότητας Στεμνίτσας, δικαστικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Τρικολώνων, μητρώα γάμων, βαπτίσεων, αποβιώσεων της κοινότητας Υψούντος, εκλογικοί κατάλογοι, χειρόγραφα σχετικά με την έκδοση του τοπικού περιοδικού “Έλατο” και έγγραφα του Πατριωτικού Συλλόγου Μουλατσιωτών (1702-1952). Στη συλλογή περιέχονται φωτογραφίες ορισμένων πρωτοτύπων εγγράφων και φωτογραφίες εγγράφων των οποίων τα πρωτότυπα δεν βρίσκονται στη συλλογή. Δομή της συλλογής: Φάκελος 1 Δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα (1702-1877) Υποφάκελος 1.1 Δικαιοπρακτικά έγγραφα (1714-1873). [Πρωτότυπα]. Υποφάκελος 1.2 Δικαιοπρακτικά έγγραφα (1725-1875). [Φωτογραφίες πρωτοτύπων]. Υποφάκελος 1.3 Δικαιοπρακτικά έγγραφα (1702-1875). [Φωτογραφίες πρωτοτύπων]. Υποφάκελος 1.4 Έγγραφα κληρονομίας αδελφών Αλεξάνδρου (1836-1877). [Πρωτότυπα]. Υποφάκελος 1.5 Διάφορα έγγραφα (1824-1877). [Πρωτότυπα]. Φάκελος 2 Μητρώα, δικαστικά έγγραφα, περιοδικό “Έλατο”, Πατριωτικός Σύλλογος Μουλατσιωτών (1910-1952) 2.1 Βιβλία γάμων, βαπτίσεων, αποβιώσεων ενορίας Αγίου Γεωργίου Στεμνίτσας, δήμου Τρικολώνων, επαρχίας Γορτυνίας (1866-1905). 2.2 Μητρώο αρρένων κοινότητας Υψούντος νομού Αρκαδίας, που περιλαμβάνει τους γεννηθέντες άρρενες από το 1826 μέχρι το 1931, εκλογικοί κατάλογοι και παραρτήματα δήμου Λαγκαδιών (1910), κοινότητας Αγίου Δημητρίου Ζακύνθου (1915), κοινότητας Υψούντος (1946, 1950, 1952). 2.3 Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεις Ειρηνοδικείου Τρικολώνων (1866-1914) καθώς και διάφορα άλλα δικαστικά έγγραφα (1849-1877). 2.4 Περιοδικό “Έλατο” (1923-1925, 1949). 2.5 Πατριωτικός Σύλλογος των απανταχού Μουλατσιωτών “Ο Προφήτης Ηλίας”.

Θέματα

Ιστορία, Τοπική ιστορία, Σύλλογοι, Τοπική αυτοδιοίκηση

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 20:24:48

Μέγεθος

2 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Οθωμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : περιοδικά

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Γεώργιος Σταμίρης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από τους κληρονόμους του Γεωργίου Σταμίρη. Σεπτέμβριος, 1998

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Στεμνίτσα 37.55496, 22.08137
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1702 έως: 1952

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα