Αρχείο Σωτήριου Παπαστόφα

Τίτλος

Αρχείο Σωτήριου Παπαστόφα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Sotirios Papastofas (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Σωτήριος Παπαστόφας ήταν συντονιστής της Υπηρεσίας Έτους Αποδήμου Ελληνισμού, την εκπροσωπούσε στην υποδοχή και τη φιλοξενία των επισκεπτών, και στην οργάνωση εκδηλώσεων και τοπικών εορτών. Η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε την πρόταση των Αμερικανών να κηρυχθεί το 1951 ως Έτος Αποδήμου Ελληνισμού. Για την οργάνωση της όλης προσπάθειας συγκροτήθηκε η Υπηρεσία Έτους Αποδήμου Ελληνισμού, που τέθηκε υπό την αιγίδα των βασιλέων. Κατά την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου οργανώθηκαν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στους Δελφούς και την Επίδαυρο και πραγματοποιήθηκαν εκδρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τον Φεβρουάριο του 1952, η Εκτελεστική Επιτροπή της υπηρεσίας κατέθεσε απολογιστική έκθεση. Το αρχείο περιέχει εκθέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Υπηρεσίας και του Παπαστόφα, πρακτικά των επιτροπών Ξενίας και Εκδρομών και αλληλογραφία. Από το υλικό αντλούμε πληροφορίες για τα οργανωτικά της υπηρεσίας, την προσπάθεια οργάνωσης τουριστικής υποδομής στη χώρα, τις σχέσεις των αποδήμων με την Ελλάδα και τη συμβολή τους στην εθνική οικονομία. Περιεχόμενο: Υποφάκελος 1 «Έκθεσις του Ε.Α.Ε.» (1950-1952) -Ανατύπωση του τμήματος «Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα» της απολογιστικής έκθεσης της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής και προκαταρκτική έκθεσή της προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. -Απολογιστική έκθεση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής (15/2/1952). (Σε παράρτημα διάφορες εγκύκλιοι, φόρμες επιστολών και άλλα έγγραφα). -Διάφορα Υποφάκελος 2 «Πρακτικά επιτροπών Ξενίας και Εκδρομών» (Φεβρουάριος - 1951) - Πρακτικά επιτροπής Ξενίας. - Πρακτικά επιτροπής Εκδρομών. -Ευχαριστήριες επιστολές Ανδρέα Λόντου προς τα μέλη των δύο επιτροπών. Υποφάκελος 3 «Χειρόγραφα συμβολής εις την έκθεσιν του Ε.Α.Ε.” Χειρόγραφο της έκθεσης του Παπαστόφα προς την Εκτελεστική Επιτροπή για τη σύνταξη της απολογιστικής έκθεσης. Βλ. και την αναλυτική περιγραφή στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3__%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3.pdf

Θέματα

Ιστορία, Τουρισμός, Απόδημος ελληνισμός,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 13:57:55

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο βρέθηκε στα σκουπίδια στην περιοχή του Σχιστού και αγοράστηκε από το Ε.Λ.Ι.Α. τον Οκτώβριο του 1998.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1950 έως: 1952

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα