Αρχείο Σπύρου Λάμπρου

Τίτλος

Αρχείο Σπύρου Λάμπρου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Spyros Lambrou Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Λάμπρος Σπύρου (1914-;) ήταν χειρούργος ουρολόγος. Γεννήθηκε στο Βούνο Χειμάρρας αλλά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Από μικρός ανέπτυξε δραστηριότητα γύρω από την προβολή του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος. Στον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο υπηρέτησε εθελοντικά, ενώ πήρε μέρος στην Αντίσταση στη διάρκεια της Κατοχής. Μετά το τέλος του πολέμου έγινε στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΚΕΒΑ). Ο Σπύρου υπήρξε στέλεχος και μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών, της Εταιρείας Λογοτεχνών Ιατρών, της Αθλητιατρικής Εταιρείας, της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας κ.ά. Παράλληλα μετείχε σε πολλά αθλητικά σωματεία και συλλόγους, σε φυσιολατρικές και εκδρομικές οργανώσεις Δημοσίευσε άρθρα και βιβλία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρουσίαση περιεχομένου: Το αρχείο περιέχει υλικό (αλληλογραφία, πιστοποιητικά, χειρόγραφα και δακτυλόγραφα ομιλιών, αποκόμματα εφημερίδων, διπλώματα, φωτογραφίες, προσκλήσεις κ.ά.) σχετικά με τη δραστηριότητα του Σπύρου ως μέλους της ΚΕΒΑ, της Αστροναυτικής Εταιρείας αθλητικών οργανώσεων κ.ά. Δομή αρχείου: Υποφάκελος 1 Βορειοηπειρωτικά (1950-1979) Υποφάκελος 2 Αλληλογραφία (1931-1974) Υποφάκελος 3 Διάφορα (1941-1993) Υποφάκελος 4 Αποκόμματα εφημερίδων (1909-1965) Περιέχονται επίσης δύο άλμπουμ με φωτογραφίες. Βλ. και αναλυτική περιγραφή στο http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A3%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5__%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3.pdf.

Θέματα

Ιστορία, Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, Σύλλογοι

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 19:53:51

Μέγεθος

1 φάκελος και πολλά έντυπα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά από την Ακτή Δαυλού τον Μάιο του 1998.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Βόρειος Ήπειρος
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1909 έως: 1993

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα