Αρχείο οικογένειας Τριανταφυλλάκου

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Τριανταφυλλάκου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Triantafyllakos Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλάκος (1863-1934) ήταν στρατιωτικός. Έφθασε στον βαθμό του υποστρατήγου το 1920. Την ίδια χρονιά διετέλεσε γενικός διευθυντής του Πυροβολικού στο υπουργείο Στρατιωτικών. Έλαβε μέρος σε πολλές επιτροπές αξιολόγησης οπλικών συστημάτων του Πυροβολικού, κυρίως την περίοδο 1906-1912. Ήταν αδελφός του Νικολάου Τριανταφυλλάκου (1855-1939) που διετέλεσε πρωθυπουργός τις πρώτες μέρες μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Ο Τρύφων Τριανταφυλλάκος (1910-1992) ήταν γιος του Αλέξανδρου, εγγονός του δημάρχου Τριπόλεως Τρύφωνα Τριανταφυλλάκου και του Κωνσταντίνου Κόντου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν από τους ιδρυτές της αντιστασιακής οργάνωσης “Εθνική Δράσις”. Από τον Μάρτιο 1946 ως τον Μάρτιο του 1947 ήταν διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. Πρωτοεκλέχτηκε βουλευτής Αρκαδίας το 1949 με το “Νέον Κόμμα” του Σπ. Μαρκεζίνη, και μετά εντάχθηκε στο κόμμα του Συναγερμού (Παπάγου) και στην ΕΡΕ. Διετέλεσε υφυπουργός Οικισμού (1956-1958), υπουργός Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών (1958), υφυπουργός Προεδρίας (1959-1961) και υπουργός Δημοσίων Έργων στην κυβέρνηση Ανδρουτσόπουλου (1973-1974). ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ Ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλάκος, αδελφός του Τρύφωνα, υπήρξε γραμματέας του πολιτικού γραφείου του Βασιλιά (1937), πρόξενος της Ελλάδας στη Βοστώνη (1945-1951) και πρεσβευτής της Ελλάδας στην Αυστρία (1971). Παρουσίαση περιεχομένου: 1) Αρχείο Αλέξανδρου Τριανταφυλλάκου (1880 - 1921). (7 φάκελοι και ένα λεύκωμα) Περιέχει υλικό για τις προμήθειες του πεδινού Πυροβολικού κυρίως την περίοδο 1906-1912 (εκθέσεις επιτροπών, αποτελέσματα δοκιμαστικών βολών κ.ά.), στοιχεία για την εκπαίδευση των ανδρών του 3ου συντάγματος πεδινού Πυροβολικού, αναφορές για τη δράση του συντάγματος στους Βαλκανικούς Πολέμους, αποκόμματα εφημερίδων με σχόλια σχετικά με τις προμήθειες του Πυροβολικού. Αποκόμματα εφημερίδων για την πεντηκονταετηρίδα του Κωνσταντίνου Κόντου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το θάνατό του, αλληλογραφία, μαθητικά τετράδια (1880-1882), και άλλα προσωπικά έγγραφα. Tέλος σημαντική είναι η συλλογή από στρατιωτικούς χάρτες (2 φάκελοι, 1885-1920). 2) Αρχείο Τρύφωνα Τριανταφυλλάκου (1940 - 1985). (132 φάκελοι) Το αρχείο χωρίζεται στις εξής σειρές και υποσειρές: - Σειρά Α. Κατοχικά (1941 - 1987). (11 κλασέρ, 19 φάκελοι και 28 τόμοι) Υποσειρά 1 Διάφορα Κατοχής (1941 - 1985) Υποσειρά 2 Εφημερίδες και πρωτότυπο υλικό (1941 - 1953) Υποσειρά 3 Δεμένοι τόμοι αντιγράφων Σειρά Β. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως (1953 - 1961). ( 43 κλασέρ) Υποσειρά 1 - Σχόλια Ξένου Τύπου (1959 - 1961) Υποσειρά 2 - Ελληνικός Τύπος (1953 - 1961) Υποσειρά 3 - Ε.Ι.Ρ. (1959 - 1961) Υποσειρά 4 - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (1955 - 1961) Υποσειρά 5 - Υπηρεσία Πληροφοριών Υποσειρά 6 - Διάφορα Σειρά Γ. Θητεία σε άλλα υπουργεία (1956 - 1974) Σειρά Δ. Πολιτικά θέματα Σειρά Ε. Αρκαδικά (1946 - 1989) Σειρά ΣΤ. Αιτήματα ψηφοφόρων - Εξυπηρετήσεις (1946 - 1967) Σειρά Ζ. “Επιστολαί” Σειρά Η. Ομιλίες Σειρά Θ. Οικογενειακά (1970) Σειρά Ι. Φυλλάδια (1910 - 1970) Σειρά ΙΑ. Φύλλα αρκαδικών εφημερίδων (1946 - 1985) Σειρά ΙΒ. Αποκόμματα εφημερίδων (1907 - 1961) Σειρά ΙΓ. Διάφορα θέματα 3) Αρχείο Κωνσταντίνου Τριανταφυλλάκου Υλικό κυρίως της εποχής που ήταν πρόξενος στη Βοστώνη (1946-1952) και πρεσβευτής στην Βιέννη (1971). (12 φάκελοι) Βλ. και την αναλυτική περιγραφή του αρχείου στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5__%CE%9F%CE%99%CE%9A.pdf

Θέματα

Ιστορία, Στρατιωτική ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Κατοχή (1941-1944), Εθνική Αντίσταση, Αντικομμουνισμός, Προπαγάνδα, Παράνομος τύπος

Τελευταία τροποποίηση

2021-09-10 18:55:49

Μέγεθος

250 φάκελοι + κλασέρ

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της Ρένιας Τριανταφυλλάκου με την ευγενική φροντίδα του Γιάννη Τσιρόπουλου, τον Οκτώβριο του 1996.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1880 έως: 1992

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τύποι Χαρτών

Στρατιωτικοί χάρτες

Γεωγραφική Κάλυψη Χαρτών

Χρονική Κάλυψη Χαρτών

Νεότερη και σύγχρονη περίοδος

Αριθμός Χαρτών

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα