Ημερολόγιο Ιωάννη Καρατζίδη

Τίτλος

Ημερολόγιο Ιωάννη Καρατζίδη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ioannis Karatzidis Diaries (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Καρατζίδης υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός, εισηγητής στο Στρατοδικείο της XIV Μεραρχίας, στο Γ΄ Διαρκές Στρατοδικείο, στην Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκηση Μακεδονίας και, κατόπιν, διορίστηκε στα τελωνεία Πυθίου, Κουλελίου, Μπούργας, Γουμέντζας και Θεσσαλονίκης. Το αρχείο του Καρατζίδη περιλαμβάνει προσωπικά ημερολόγια/σημειωματάρια από τη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώνει κατά διαστήματα σχόλια για την υπηρεσία του στο Στρατοδικείο της XIV Μεραρχίας, στην Ανωτέρα Διοίκηση Μακεδονίας και στα τελωνεία, για τη ζωή του, τους έρωτές του και γενικότερα για τα υπαρξιακά του προβλήματα.

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Δημόσια διοίκηση, Στρατιωτική διοίκηση,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 14:05:37

Μέγεθος

3 ημερολόγια

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιωάννης Καρατζίδης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά, Οκτώβριος 1998.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Θεσσαλονίκη 40.64361, 22.93086
Πύθιο 41.38139, 26.61126
Κούλελι
Βουργάς (Μπούργας)
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1921 έως: 1926

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα