Αρχείο 12ου Συντάγματος Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.) Πελοποννήσου

Τίτλος

Αρχείο 12ου Συντάγματος Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.) Πελοποννήσου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Archive of the 12th Regiment of the Greek People's Liberation Army (E.L.A.S.) of the Peloponnese (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο πυρήνας του 12ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ στην Πελοπόννησο συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1943. Οριστική μορφή πήρε η συγκρότηση του Συντάγματος τον Δεκέμβριο του 1943. Η συνολική δύναμή του ανερχόταν σε 850 άνδρες. Το Σύνταγμα υπαγόταν στην III Μεραρχία και χώρος δράσης του ήταν η Αχαΐα και η Ηλεία. Το Σύνταγμα πήρε μέρος σε πολλές μάχες εναντίον των Γερμανών και των Ταγμάτων Ασφαλείας, και στα Δεκεμβριανά. Το αρχείο βρισκόταν στα χέρια του Ηλία Παπαστεριόπουλου για αρκετά χρόνια και η αρχική τάξη είχε διαταραχθεί. Πριν από την εισαγωγή του στο Ε.Λ.Ι.Α., τα έγγραφα του αρχείου ήταν τοποθετημένα χρονολογικά σε φακέλους και υπήρχε μια γενική καταγραφή των φακέλων από τον γιο του Βασίλη. Το αρχείο περιέχει διαταγές, καταστάσεις μονάδων, φύλλα μητρώων, προτάσεις προαγωγών, υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις πολιτών, σημειώματα, εκθέσεις, αποδείξεις πληρωμών, σχεδιαγράμματα πόλεων και οχυρών θέσεων, δελτία ειδήσεων, προκηρύξεις, βιβλία ημερησίων διαταγών, γάμων, γεννήσεων και θανάτων, εσόδων–εξόδων κ.λπ. που αφορούν την οργάνωση και διοίκηση του Συντάγματος, πληροφορίες για τους Γερμανούς και τα Τάγματα Ασφαλείας, τις κινήσεις αμαξοστοιχιών και οχημάτων, την οργάνωση του δικτύου πληροφοριών του Συντάγματος, τις πληρωμές προς διαφόρους για παροχή υπηρεσιών και αγαθών προς το Σύνταγμα, τη διαχείριση των ζώων, τη φιλοβασιλική και εαμική προπαγάνδα, τις λιποταξίες και τη «Λαϊκή Δικαιοσύνη», την απελευθέρωση της Πάτρας κ.ά.

Θέματα

Ιστορία, Κατοχή (1941-1944), Εθνική Αντίσταση, Πολεμική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 11:37:44

Μέγεθος

4 αρχειακά κουτιά (έγγραφα και τετράδια)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

ΕΛΑΣ Πελοποννήσου 12ο Σύνταγμα

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από τον Βασίλη Παπαστεριόπουλο.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Πελοπόννησος 37.62728, 22.43958
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1943 έως: 1945

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα