Αρχείο Αντώνιου Μοσχοβάκη (Ναυπηγού)

Τίτλος

Αρχείο Αντώνιου Μοσχοβάκη (Ναυπηγού)

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Antonios Moschovakis (shipbuilder) Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Αντώνιος Μοσχοβάκης ήταν πλοίαρχος ναυπηγός. Την περίοδο 1922-1939 έλαβε μέρος σε επιτροπές του υπουργείου Ναυτικών. Μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους Γερμανούς διορίστηκε διευθυντής του «Κρατικού Ναυπηγείου Αμπελακίων» στη Σαλαμίνα (1944–1947). Το Κρατικό Ναυπηγείο Αμπελακίων (Σαλαμίνας) άρχισε να κατασκευάζεται το 1942 από τους Γερμανούς με την επωνυμία «Ναυπηγεία Μεσογείου Α.Ε.». Μέχρι το τέλος της Κατοχής οι εργασίες βρίσκονταν σε εξέλιξη. Από τα έγγραφα του αρχείου προκύπτει ότι επρόκειτο για ναυπηγείο ξύλινων πλοίων μικρής μάλλον χωρητικότητας, με πολύ καλή τεχνική υποδομή. Μετά την απελευθέρωση της χώρας θεωρήθηκε λεία πολέμου και τέθηκε υπό τον έλεγχο του Κράτους, υπαγόμενο στην «Διεύθυνση Θαλασσίων Μεταφορών», ενώ παράλληλα συνεχίστηκε η ναυπήγηση δύο πλοίων που είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν οι Γερμανοί. Ο προβληματισμός για το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς του ναυπηγείου φαίνεται ότι κατέληξε στην εκποίηση της περιουσίας του ναυπηγείου το 1947. Το υλικό του αρχείου αποτελείται κυρίως από υπηρεσιακή αλληλογραφία που αφορά: α) Τη συμμετοχή του Μοσχοβάκη σε επιτροπές του υπουργείου Ναυτικών: διορισμοί, φύλλα πορείας, πορίσματα σχετικά με επιθεωρήσεις λεβήτων πλοίων, την παραλαβή και εποπτεία κατασκευής των υποβρυχίων «Κατσώνης», «Παπανικολής» στη Γαλλία κ.ά.(1922-1939). β) Το Κρατικό Ναυπηγείο Αμπελακίων: αλληλογραφία κυρίως με τη «Διεύθυνση Θαλασσίων Μεταφορών» σχετική με τη διεύθυνση του ναυπηγείου από τον Μοσχοβάκη. Αφορά θέματα προσωπικού (πίνακες αξιωματικών, τεχνικών, ιματισμού, τροφίμων και μισθοδοσίας), τις απαιτήσεις ιδιωτών, κατόχων των οικοπέδων στα οποία κατασκευάστηκαν οι επεκτάσεις του ναυπηγείου από τους Γερμανούς και των ιδιοκτητών του παλιού ναυπηγείου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ναυπηγείων κ.ά. (1944-1947). Υπάρχουν επίσης ποικίλα υπηρεσιακά (αποδείξεις αγοράς διαφόρων ειδών για το Ναύσταθμο, «Οδηγίες συντηρήσεως ταχυβόλων 102/40 επί υποβρυχίων» ένα σχέδιο «Α/Π Έλση Διάταξις μεταροπής εις νοσοκομειακόν πλοίον») και προσωπικά τεκμήρια (1922-1959).

Θέματα

Ιστορία, Ναυπηγεία, Ναυτική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:04:00

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Σαλαμίνα 37.96427, 23.49649
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1922 έως: 1959

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα